Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 4 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
Details Maria Siti NoorMakassarIndonesië8-2-1943kantoorbediendeHengeloverlening naam Maria
Cecilia Nora Pasché
naturalisatie
Details AngelikeDampitIndonesië5-9-1904zonderHarderwijkweduwe van Willem
Mailuhu; verlening naam
Angelike Mailuhu
naturalisatie
Details SoebiartoSoerakartaIndonesië12-4-1902vertegenwoordiger en
adviseur
s-Gravenhagewijziging naam in
Soebiarto Wirosoemarso
naturalisatie
Details Nji SoepijemGombangIndonesiëomstr. 1931 Deventerechtgenote van Tontje
Thimotius Ubleëuw;
verlening naam Supiah
Magdalena Samihardjo
naturalisatie
Details RobingahPoerbalinggaIndonesië9-8-1905zonderDordrechtverlening naam Robingah
Amadarsah
naturalisatie
Details Johanna MariaProbolinggoIndonesië8-1-1922 s-Gravenhageechtgenote van Johan Rudy
Herman Schoumacher;
verlening naam Johanna
Maria Smeets
naturalisatie
Details Johanes TjetjepBandoengIndonesië24-10-1959 Amsterdamvaststelling naam Johan
Eng Tiong Jo
naturalisatie
Details Susanti HarjaniProbolinggoIndonesië2-4-1956 Amsterdamvaststelling naam Anita
Hong Sian Tan
naturalisatie
Details Soetjiati SrilisjaniMalangIndonesië12-2-1941 Utrechtechtgenote van Thomas
Frederik Wouter
Anthonijsz; vaststelling
naam Soetjiati Srilisjani
Cornelia Soemoprawiro
naturalisatie
Details Djejemary ook bekend als
Iayamarie
MedanIndonesië30-4-1933hulp in de huishoudingBussumverlening naam Maria
Annamal
naturalisatie
Details SoejatiDoerensawitIndonesië23-7-1932 De Steegechtgenote van Leonard
Emile Swart; verlening
naam Jetty Wiegers
naturalisatie
Details Nana MariaPoerworedjoIndonesië24-6-1931 Eindhovenechtgenote van Johannes
Hendrik Soentken;
verlening naam Nana Maria
Muntenaar
naturalisatie
Details LisawatiKoetoardjoIndonesië17-2-1933 Leiderdorpechtgenote van Sugiarto
Setjoadinata/Siok Gie
Tjoa; wijziging naam in
Liep Nio Ong
naturalisatie
Details InemSalatigaIndonesiëomstr. 1909 Rijswijkweduwe van Gerard van
Daatselaar; vaststelling
naam Inem van Daatselaar
naturalisatie
Details SoedarmiPermatang SiantarIndonesië4-12-1927 Zaandamechtgenote van Bernardus
de Weerd; vaststelling
naam Juanita de Ruiter
naturalisatie
Details Rose IndahwatiToeloengagoengIndonesië28-4-1931 Dordrechtechtgenote van Sugeng
Darmo Utomo/Tjwan Hoo
Yap; wijziging naam in
Rose Nio Ong
naturalisatie
Details Martiny AriëstaJakartaIndonesië31-3-1967 s-Gravenhagevaststelling naam Martiny
Ariësta Suriokusumo
naturalisatie
Details ElisabethSoekaboemiIndonesië19-9-1943naaisterVenraijverlening naam Elisabeth
Birsak
naturalisatie
Details MargarethaMedanIndonesië15-11-1931 Weertechtgenote van John
Triling Hall;
vaststelling naam
Margaretha Rodrigus
naturalisatie
Details Siti HarlijahAmbarawaIndonesië27-1-1922zonderBrunssumweduwe van Salki;
verlening naam Siti Maria
Harlijah; verlening
roepnamen aan
minderjarige kinderen
Bambang Rahardjo Paulus
Maria, Srisabarjati Gemma
Maria en Sumarsono
Lidwinus Maria als
voornamen en achternaam
Salki
naturalisatie
Details OdahPontianakIndonesië19-6-1937kinderverzorgsterHeerlenverlening naam Odah
Lidwana Salki
naturalisatie
Details TjitihPontianakIndonesië14-5-1938fabrieksarbeidsterHeerlenverlening naam Tjitih
Agnes Salki
naturalisatie
Details SoemirahCheribonIndonesië30-4-1909zonderKerkradeverlening naam Soemirah
Bradwolff
naturalisatie
Details KarlinaBenkoelenIndonesië14-11-1913 Amsterdamechtgenote van Simon
Indradjaja/Ing Djien
Liem; wijziging naam in
Hong Lien Injo
naturalisatie
Details MariamSoerabajaIndonesië27-12-1914 Haarlemwijziging naam in Ing
Kian Nio Tio
naturalisatie
Details SainemMagelangIndonesiëomstr. 1911 Roosendaal en Nispenvaststelling naam Sainem
Sittrop
naturalisatie
Details TarminahToebanIndonesiëomstr. 1906zonders-Gravenhageverlening naam Tarminah
Klaassens
naturalisatie
Details MagdalenaSemarangIndonesië22-7-1940huishoudhulpLeeuwardenverlening naam Magdalena
Temmerman
naturalisatie
Details SitiDjatinegaraIndonesiëomstr. 1900zonderLeeuwardenweduwe van Heinrich
Joseph Hagenstein;
verlening naam Siti
Hagenstein
naturalisatie
Details SuratinahDjokjakartaIndonesiëomstr. 1898zonderHilversumverlening naam Suratinah
Böck
naturalisatie
Details LissyMedanIndonesiëop of omstr. 7-hulp in de huishoudingHendrik-Ido-Ambachtverlening naam Elizabeth
Lefèbre, achternaam ook
aan minderjarig wettig
kind
naturalisatie
Details PeggyDjakartaIndonesië7-8-1948zonderOudenboschverlening naam Peggy
Pieterse
naturalisatie
Details DaramaSawah LoentoIndonesië16-9-1912verpleegsterAmsterdamverlening naam Darama
Rasjid
naturalisatie
Details TommiSemarangIndonesië2-3-1936gasfitterKerkradeverlening naam Tommi
Salki, achternaam ook aan
minderjarige wettige
kinderen
naturalisatie
Details NjonoGombongIndonesië13-5-1927zonderGorredijkverlening naam Willem
Moler, achternaam ook aan
minderjarige wettige
kinderen
naturalisatie
Details HennyJakartaIndonesië3-5-1935 Amstelveenechtgenote van Ramli
Iskandar/Hong Gie Lie;
wijziging naam in Hong
Gie Lie
naturalisatie
Details SuzannaPoerwordejoIndonesië1903 Amsterdamvaststelling naam als
Suzanna Sistropermojo
naturalisatie
Details Neneng Djumaliah binti
Hadji Mohamad Sar
DjakartaIndonesië14-8-1932 Valkenswaardechtgenote van Urban
Ambrose Maximiliaan de
Rozario; verlening naam
Nelly Sarbinie
naturalisatie
Details Nji SaodahKota WinangoenIndonesiëomstr. 1926 Arnhemechtgenote van Frans
Eduard Hetzel; verlening
naam Maria Saodah;
verlening naam Ernst
Hetzel aan kind bekend
staand als Ernst (geb.
Batoedjadjar 26-8-1949)
naturalisatie
Details SoelianaNgandjoekIndonesië8-8-1919fabrieksarbeidsters-Gravenhagegescheiden van R.
Soetjahjo; verlening naam
Soeliana Soeleiman
naturalisatie
Details Raden Pandji SoenarioGrisseeIndonesië3-10-1896kantoorbediendeAmsterdamverlening naam Robert
Peter Soenario
naturalisatie
Details NoertjahjaniBandoengIndonesië11-4-1952 s-Gravenhageverlening naam
Noertjahjani Soeleiman
naturalisatie
Details Magdalena RahajuTandjoengpandanIndonesië14-6-1948 Wassenaarechtgenote van J. Budhie
Dharma Aswan/Johannes
Budhie Dharma Aswan;
vaststelling naam
Magdalena Jioe Lan Phang
naturalisatie
Details CarolinaBalanipa-SindjeiIndonesië8-2-1927 Capelle a/d IJsselechtgenote van Mathijs
Willem Bakarbessy;
verlening naam Carolina
Siti
naturalisatie
Details RoekimahPadalarangIndonesië5-11-1930 Appingedamechtgenote van Roelof Jan
Christiaan Charles
Heinrich Rozema;
verlening naam Roekimah
Sukanta
naturalisatie
Details Leonora Jacomina SanijamSoerakartaIndonesië23-9-1923 Gennepechtgenote van Johannes
Rutumalessij; verlening
naam Leonora Jacomina
Kromokarso
naturalisatie
Details Amir Bin Moebarak NahdiTemanggoengIndonesië21-6-1942 s-Gravenhagevaststelling naam Amer
Mobarak Alhadjri
naturalisatie
Details MinahNgawiIndonesië11-3-1910 Prinsenbeekvaststelling naam Minah
Ardjo
naturalisatie
Details UndasahBandoengIndonesië6-8-1920 s-Gravenhageechtgenote van Swie Pik
Lie; verlening naam
Oendasah Soerjadisastra
naturalisatie
Details InahMagelangIndonesiëomstr. 1907kokkins-Gravenhageverlening naam Inah
Munadjat
naturalisatie
Details EmmaMedanIndonesië6-3-1928 Velpechtgenote van Dielis van
Duinen; verlening naam
Emma Slootmaker
naturalisatie
Details MargarethaMenadoIndonesië24-10-1951 Velpverlening naam Margaretha
van Duinen
naturalisatie
Details TjitjihBandoengIndonesië10-6-1926 Soesterbergechtgenote van Frederik
Karel Hendrik de Jong;
verlening naam Djumenah
Tjitjih
naturalisatie
Details Tintin SumartiniBandoengIndonesië2-4-1954 Soesterbergverlening naam Tintin
Sumartini de Jong
naturalisatie
Details Tubagus SurjatnaBandoengIndonesië11-8-1951 Soesterbergverlening naam Tubagus
Surjatna de Jong
naturalisatie
Details Abdul Hamid bin SalehSoerabajaIndonesië17-8-1906kelners-Gravenhageverlening naam Abdoel
Hamid Binsaleh,
achternaam ook aan
minderjarige wettige
kinderen
naturalisatie
Details DjariahBogorIndonesië1-1-1892zonderDordrechtweduwe van Dirk Roest;
verlening naam Djariah
Roest
naturalisatie
Details CarolinaBatoerataIndonesië15-3-1915 Maastrichtechtgenote van Elseus
Fliphus Hataney;
vaststelling naam
Carolina Karimin
naturalisatie
Details KuniartiDjokjakartaIndonesië7-7-1932 Amsterdamvaststelling naam als
Kuniarti Tjiook
naturalisatie
Details MariaBogorIndonesië12-6-1925 Assenechtgenote van Johannes
Tehupuring; vaststelling
naam Maria Mian
naturalisatie
Details Rudolf Budhy HoeripSoerakartaIndonesië30-6-1916bankemployéTilburgechtgenoot van Elsje
Elisabeth Belle;
verlening voornamen en
achternaam Joffer,
achternaam ook aan
minderjarige wettige
kinderen
naturalisatie
Details Christina WattiniSemarangIndonesië8-4-1942winkelbediendeEnschedeverlening naam Christina
Eikenboom
naturalisatie
Details Sophia MariaDjakartaIndonesië18-8-1899zonderSchiedamweduwe van Willem Lammerd
Watulingas; verlening
naam Sophia Maria
Watulingas
naturalisatie
Details EémBantjeujIndonesië17-11-1932 Appingedamechtgenote van Johan
Pieter Alberti; verlening
naam Eëm Endju;
verlening naam Rohanah
Surhaja aan 16-7-1946 te
Soemedang (Indonesie)
geboren minderjarig kind
Rohanah.
naturalisatie
Details AsnidarBatoesangkarIndonesië10-5-1939 Soestechtgenote van Louis
Victor Wijshijer;
verlening naam Asnidar
Appan
naturalisatie
Details Desi RamelahDepokIndonesië29-10-1943naaisterRoermondverlening achternaam
Blokdijk, ook aan
minderjarig kind
naturalisatie
Details Siti NurbibiToebanIndonesiëomstr. 1917 Waalwijkechtgenote van Eduard
Joseph Blommaert;
verlening naam Siti
Nurbibi Almoedin
naturalisatie
Details Henrica HennyDjakartaIndonesiëop of omstr. 16typisteRotterdamverlening naam Henrica
Henny Kop
naturalisatie
Details Jacoba SophiaSinabangIndonesië13-6-1911 s-Gravenhageechtgenote van Karel
Frederik Coenraad;
verlening naam Jacoba
Sophia Tuwanakotta
naturalisatie
Details WakinemWates, distr. SalatigaIndonesiëomstr. 1897zonderArnhemverlening naam Louis
Wakinem
naturalisatie
Details Soetan Dhaid gelar Hadji
Mohammed Joesoe
Rao, LubuksikapingIndonesië1-1-1903administratief ambtenaar
Buitenlandse dienst,
Gezantschap der
Nederlanden te Bagdag
Bagdad (Irak) naturalisatie
Details RaminahKoedoesIndonesiëomstr. 1914 Heemskerkechtgenote van David
Martinus Johannes Jut;
vaststelling naam Raminah
Jut
naturalisatie
Details FatimahPematang SiantarIndonesië15-1-1923zonderTielweduwe van Johannes
Joseph Sijahailatua;
verlening van naam
Fatimah Lie
naturalisatie
Details Likoe OekasMamasaIndonesië15-6-1934hulp in de huishoudings-Gravenhageverlening naam Likoe van
de Wetering, achternaam
ook aan minderjarige
wettige kinderen
naturalisatie
Details Mas roro KamarijahKebomasIndonesië8-3-1917 Amsterdamechtgenote van Michele
Pasqua; verlening naam
Kamarijah Pranoto
naturalisatie
Details Martinah binti PairunMeulabohIndonesië15-3-1925 Harlingenechtgenote van Emile
Pijpaert; verlening naam
Martinah Pairun;
verlening naam Harry
William Pairun aan te
Djakarta 25-11-1947
geboren zoon bekend als
Happy William
naturalisatie
Details MarkinahKeboemenIndonesië16-5-1920zonderVlodropverlening naam Markinah
Aliwitono
naturalisatie
Details MarijaPoerwakartaIndonesië1895 Heerlenweduwe van Gustaaf Baus;
vaststelling naam Marija
Baus
naturalisatie
Details NirsijatieTemanggoengIndonesië4-5-1908 s-Gravenhagevaststelling naam
Nirsijatie Hartiah
naturalisatie
Details WoerjatiBandjarnegaraIndonesië27-3-1918 Venlovaststelling naam
Woerjati Martojudho
naturalisatie
Details Dijah Susilowati (Jane)SoerabajaIndonesië11-10-1954 Haarlemvaststelling naam Kiem
Hwa Jane Auw Yang
naturalisatie
Details Januar Arifin (Ronald)SoerabajaIndonesië10-1-1959 Haarlemvaststelling naam Tiang
Djoen Ronald Auw Yang
naturalisatie
Details MoenahSerangIndonesiëomstr. 1912 s-Gravenhagevaststelling naam Moenah
Kasim
naturalisatie
Details DaliannatresJakartaIndonesië22-12-1953 Goudavaststelling naam
Dalliannatres Amas Moeda
naturalisatie
Details IndawatiPasoeroeanIndonesië1-12-1952 Rotterdamvaststelling naam Siok In
Kwee
naturalisatie
Details SundarsihGrendengIndonesië22-9-1924 Appingedamechtgenote van Laurens
Johan Sahetapij;
verlening naam Sundarsih
Wirjasentana
naturalisatie
Details AntinahSawanganIndonesië12-3-1929 Amsterdamechtgenote van Willem
Bartholomeus Hoogstraten
(geb. Rotterdam 3-2-1925,
assistent A bij de
plantenziektekundige
dienst), ook
genaturaliseerd ogv dit
wetsvoorstel; verlening
naam Tinie van Bennekom
naturalisatie
Details MookTjihandjoeangIndonesiëomstr. 1896zonderVeghelweduwe van Gerrit
Appelman; verlening naam
Maria de Wit
naturalisatie
Details Suminah JosinaAmbarawaIndonesië24-6-1933 Geleenechtgenote van Silas
Melianus Biloro;
verlening naam Suminah
Josina Wongsosentono;
wijziging achternaam van
de kinderen geboren uit
haar eerste huwelijk van
Solissa in Solisa
naturalisatie
Details InemPoerworedjoIndonesië12-2-1900 s-Hertogenboschweduwe van Emiel Jusin;
vaststelling naam
Catharina Maria Vecht
naturalisatie
Details PoespengsriSemarangIndonesië28-4-1934 Almeloechtgenote van Frits
Patty; vaststelling naam
Henny Alberthina Soendoro
naturalisatie
Details KastoeranGrisseeIndonesiëomstr. 1927bediendeRotterdamverlening naam Kastoeran
Ladu
naturalisatie
Details Ni Njoman GaniBoekit-KoetoehIndonesië2-5-1928 Alkmaarechtgenote van Louis
Ardaseer; vaststelling
naam Nelly Wilhelmina
Karwo
naturalisatie
Details SupandiDjakartaIndonesië8-6-1951zonderAmstelveenvaststelling Thomas
Supandi Patty
naturalisatie
Details WaginahMadioenIndonesië17-4-1939 Maastrichtechtgenote van Jacobus
Willem Arco Achilles
Meninck; verlening naam
Tinie Smit
naturalisatie
Details MuliaPalembangIndonesië6-6-1945bankwerkerStadskanaalverlening naam Mulia Hoeknaturalisatie
Details MilahTjimahiIndonesië17-7-1900zonderValkenburg-Houthemweduwe van Philemon Louis
Wijnans; verlening naam
Milah Wijnans
naturalisatie
Details MoenikKandanIndonesië3-4-1927 Almeloechtgenote van Frederik
Paul de Nijs; verlening
naam Moenik van der Berg
naturalisatie
Details JuliaSemarangIndonesië25-9-1934 s-Gravenhageechtgenote van Ezau
Eduard Habibuw; verlening
naam Julia Amatselar
naturalisatie
Details RasmiDjakartaIndonesië10-4-1924 Zwolleechtgenote van Pieter
Frederik Neijhoff;
verlening naam Rasmi
Minan
naturalisatie
Pagina 4 of 371