DATABASE GELIJKSTELLINGEN, TOEPASSELIJKVERKLARINGEN EN NATURALISATIES NEDERLANDS-INDIĖ EN INDONESIĖ
Door D.M. (Dennis) de Calonne en Tj. (Tjaart) Schillhorn van Veen

INHOUD DATABASE

Gelijkstellingen en toepasselijkverklaringen (1870 t/m 1949)
De database bevat ten eerste gegevens met betrekking tot personen die in Nederlands-Indiė gelijkgesteld werden met Europeanen.
Van 1870 t/m 1919 werd de term gelijkstelling gebruikt, vanaf 1920 de term toepasselijk verklaring.
Het besluit/de ordonnantie van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indiė werd in het Staatsblad van Nederlandsch-Indiė gepubliceerd.
Vandaar dat ook wel wordt gesproken over "Staatsblad-Europeanen".
Van de personen zijn de achternaam, voornamen en woonplaats opgenomen. Een enkele keer werd ook de geboortedatum in het besluit opgenomen.
De data bevat ook de verwijzing naar het Indisch Staatsblad waarin de gelijkstelling/toepasselijkverklaring werd gepubliceerd.
Voor details en controle kan men de originele Indische Staatsbladen raadplegen, bijvoorbeeld in de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de bibliotheek van de Universiteit Leiden.

In totaal zijn in deze bewerking van Tjaart Schillhorn van Veen 16.023 personen opgenomen (3.440 familienamen).

Naturalisaties/verkrijging Nederlanderschap (1850-1984)
Naturalisatie tot Nederlander geschiedt sinds 19 december 1984 (wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap) middels koninklijk besluit, op voordracht van de koninkrijksminister van Veiligheid en Justitie.
Daarvoor werd het Nederlanderschap verleend middels een formele wet. De achterliggende wetsvoorstellen zijn, in tegenstelling tot de koninklijke besluiten, openbaar.
Op de archiefsite van de Staten-Generaal worden alle wetsvoorstellen van 1814 tot en met 1995 ontsloten voor het publiek.
Dat het gaat om ook vandaag de dag nog levende personen, levert in dit geval juridisch geen privacyproblemen op. Dat is bij veel andere bronnen wel het geval.
Nog afgezien van privacy-aspecten zijn er online weinig bronnen beschikbaar over personen die eind 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw werden geboren in voormalig Nederlands-Indiė.
Naast geboortegegevens bieden de wetsvoorstellen ook informatie over hoe en waar men uiteindelijk in Nederland terecht kwam.
Dit alles maakt de wetsvoorstellen een waardevolle aanvullende bron voor genealogen.
Het voorstel van wet bevat een lijst van personen die genaturaliseerd worden, inclusief geboorteplaats, geboortedatum, huidig beroep en woonplaats.

Bij de wetsvoorstellen hoort ook een zogenaamde "Memorie van toelichting". Hierin staat meestal de reden van naturalisatie en soms zelfs een beknopte biografie. Helaas is het, door het wijzigen van de 'permanente' links van de Koninklijke Bibliotheek, op dit moment niet mogelijk om direct door te klikken naar de wetsvoorstellen en de memories van toelichting.

In het detail-overzicht per persoon zijn directe links opgenomen naar de wetsvoorstellen en de bijbehorende memories van toelichting.
Vanuit de detailpagina's kan ook direct worden gezocht op stamboomzoeker.nlonline-familieberichten.nl en graftombe.nl.
De (relatief geringe) naturalisaties tussen 1850-1934, 887 personen, zijn overgenomen van de site van de Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard.
Daarbij gaat het om in Nederlands-Indiė geboren personen, personen die ten tijde van hun naturalisatie in Nederlands-Indiė woonden en (gewezen) militairen van het Nederlands Oost-Indisch leger.

In totaal zijn in deze bewerking van Dennis de Calonne 20.998 personen opgenomen (7.679 familienamen, 1.800 wetsvoorstellen).

Tips bij het zoeken
Voor plaatsnamen is de (oude) schrijfwijze uit het desbetreffende wetsvoorstel en/of Staatsblad overgenomen.
Dezelfde plaats kan onder verschillende namen zijn opgenomen, omdat de schrijfwijze in de loop der tijd is veranderd. Houd hier bij het zoeken rekening mee!
Voorbeelden: "Djakarta", "Bandoeng", "Soerabaja", "Djokjakarta", "Saparoea" etc.
De schrijfwijzen van achternamen zijn ook letterlijk overgenomen uit het wetsvoorstel en/of Staatsblad. Waar tegenwoordig vaak "y" wordt geschreven, werd vaak "ij" gebruikt.
Voorbeelden: "Sahusilawanij", "Siwabessij", "Bakarbessij", "Tuhumurij", etc.
Voorzetsels worden achter de naam geplaatst, na een komma en een spatie. Voorbeelden: "Deursen, van", "Goes, van der", "Polanen Petel, van".

Klik HIER om te starten met het zoeken naar personen in de database.

Contact
Voor vragen over en opmerkingen op deze website kunt u contact opnemen met Dennis de Calonne: naturalisaties [at] decalonne [punt] nl, http://www.decalonne.nl.

Auteursrecht
De door mr. D.M. (Dennis) de Calonne en Tj. (Tjaart) Schillhorn van Veen bewerkte bronnen, op deze website gepubliceerd, mogen gebruikt worden voor persoonlijk (genealogisch) onderzoek en publicatie.
Publicatie in welke vorm dan ook moet altijd worden voorzien van een volledige bronvermelding.
Ander gebruik van deze gegevens, waaronder in ieder geval commercieel gebruik, is niet toegestaan.

Updategeschiedenis
- 7 juli 2019, versie 1.00. Nieuwste versie DaDaBik (9.3) en nieuwe layout. Links naar wetsvoorstellen en memories van toelichting verwijderd in verband met wijzigen 'permanente' links Koninklijke Bibliotheek.
- 19 november 2015, versie 0.99, totaal nu 37.021 personen
- 12 oktober 2014, versie 0.97, totaal nu 33.231 personen
- 26 mei 2014, versie 0.95, totaal nu 31.935 personen | diverse verbeteringen in gelijkstelling-bestand doorgevoerd
- 2 november 2013, versie 0.92, totaal nu 30.015 personen | diverse verbeteringen in gelijkstelling-bestand doorgevoerd
- 24 juni 2013, versie 0.90, totaal nu 28.000 personen | 15.993 "Staatsblad-Europeanen" door Tj. Schillhorn van Veen toegevoegd
- 23 juni 2013, versie 0.84, totaal nu 12.007 personen, 5.361 achternamen
- 6 april 2013, versie 0.83, totaal nu 11.040 personen, 5.082 achternamen | 887 Indische naturalisaties SHGV toegevoegd
- 8 februari 2013, versie 0.80, totaal nu 10.152 personen, 4.412 achternamen (733 wetsvoorstellen verwerkt) | Zoeklinks op detailpagina's toegevoegd
- 27 januari 2013, versie 0.72, totaal nu 10.009 personen, 4.369 achternamen (727 wetsvoorstellen verwerkt)
- 23 november 2012, versie 0.70, totaal nu 9.019 personen, 4.051 achternamen (703 wetsvoorstellen verwerkt)
- 12 oktober 2012, versie 0.61,totaal nu 8.414 personen, 3.875 achternamen (679 wetsvoorstellen verwerkt)
- 14 september 2012, versie 0.6, totaal nu 8.022 personen, 3.759 achternamen (664 wetsvoorstelen verwerkt)
- 7 september 2012, versie 0.56, totaal nu 7.720 personen, 3.642 achternamen (653 wetsvoorstellen verwerkt)
- 24 augustus 2012, versie 0.55, totaal nu 7.300 personen, 3.514 achternamen (637 wetsvoorstellen verwerkt)
- 4 juli 2012, versie 0.54, totaal nu 7.016 personen (628 wetsvoorstellen verwerkt)
- 26 juni 2012, versie 0.53, totaal nu 6.701 personen (611 wetsvoorstellen verwerkt)
- 11 juni 2012, versie 0.52, totaal nu 6.016 personen (527 wetsvoorstellen verwerkt)
- 5 juni 2012, versie 0.51, totaal nu 5.525 personen (474 wetsvoorstellen verwerkt)
- 31 mei 2012, versie 0.50, totaal nu 5.019 personen (438 wetsvoorstellen verwerkt)
- 30 mei 2012, versie 0.48, totaal nu 4800 personen
- 27 mei 2012, versie 0.31, totaal nu 4361 personen
- 22 mei 2012, versie 0.30 (eerste publicatie), totaal 4024 personen