Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
Geb.jaar
37010 records gevonden  (Totaal records:37010)
records per pagina
Pagina 1 of 371
Achternaam   Voornamen   Geb.plaats   Geb.land   Geb.datum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Geb.jaar  
DetailsMadjidAbdulMoeara LaboeIndonesië22-11-1894artss-Gravenhage 1894
DetailsThenuHendrik WillemKota RadjaIndonesië14-12-1896gepens. Kapitein der
infanterie voorm. KNIL
Haarlem 1896
DetailsPoerbodipoeroRaden Mas Toemenggoeng
Soemitro
JogjakartaIndonesië03-08-1915kapitein der infanteries-Gravenhage 1915
DetailsUktolsejaJeremias JohannesSiri-Sore SaparoeaIndonesië29-01-1901handelsemployés-Gravenhage 1901
DetailsLatumetenWillemMeester-CornelisIndonesië02-03-1925korporaal-vliegtuigmakerKatwijk 1925
DetailsWinokanNorbertusLangoanIndonesië25-03-1901zonderSoest 1901
DetailsPondaagFrederik CharlesMenadoIndonesië06-07-1899gepensionneerd
administrateur van een
Gouvernementsrubberonderneming
Amsterdam 1899
DetailsSoekarmanRadenDjetis, DjokjakartaIndonesië13-02-1902opzichter bij een
gemeentelijk
electriciteitsbedrijf
Rijswijk 1902
DetailsMoersanSoëbDramaga-Tjibeureum bij
Buitenzorg
Indonesië06-08-1916huisknechtHilversum 1916
DetailsDarmanEduard AlexanderProbolingoIndonesië21-09-1895zonderAmsterdam 1895
DetailsWairataAlbertAmboinaIndonesië24-04-1927zonderNoordwijk aan Zee 1927
DetailsPauwAjub JacobMagelangIndonesië31-05-1906stationschefDjatinegara (Indonesië) 1906
DetailsPraaningRober ThomasManondjajaIndonesië05-01-1907gewezen bestuursambtenaarHeemstede 1907
DetailsKoesmanGerardSlawiIndonesië23-08-19231e luitenant der
Artillerie Kon. Landmacht
Breda 1923
DetailsManusamaWillem Hendrik AlbertHalongIndonesië06-04-1891zonderLeiden 1891
DetailsPangkeyFrits WillemAmoerangIndonesië03-08-1903hoofdmagazijnmeester bij
het Marine-Etablissement
te Soerabaja
Soerabaja (Indonesië) 1903
DetailsPrelleRobert MariaPladjoeIndonesië25-04-1919stafemployé Kon.
Paketvaart Maatschappij
Amsterdam 1919
DetailsBacasAlbertus HendrikusDepokIndonesië03-12-1908onderwijzers-Gravenhage 1908
DetailsMaanurdinMaxPadangIndonesië15-01-1896zonderRotterdam 1896
DetailsKartodirdjoRaden OeripMadioenIndonesië06-07-1897werkzaam bij het
Nederlandse
Beheersinstituut
s-Gravenhage 1897
DetailsNikijuluwMathijs PieterSaparoeaIndonesië28-12-1892controleur bij de
Algemene Rekenkamer
s-Gravenhage 1892
DetailsAbdoelSaidPadangIndonesië25-10-1899koperslagerRotterdam 1899
DetailsAndelaLouis Paul JosephDjokjakartaIndonesië14-04-1929soldaat der Kon.
Landmacht
Bergen op Zoom 1929
DetailsCoeneTheodora EugenieDjakartaIndonesië08-06-1929bibliotheekassistenteApeldoorn 1929
DetailsCoeneTheodorusAmbonIndonesië31-01-1897zonderHaarlem 1897
DetailsCoensAnnie Josefien ClaraMagelangIndonesië14-04-1931inpaksterZaandam 1931
DetailsCoensEmile AugustusMagelangIndonesië15-09-1932machinebediendeZaandam 1932
DetailsCoensEmile FrançoisMenadoIndonesië18-01-1906fabrieksarbeiderZaandam 1906
DetailsCoensMarie ClaraSoloIndonesië27-11-1933inpaksterZaandam 1933
DetailsDengahRudi FrederikSungeiliatIndonesië16-04-1929bankwerkers-Gravenhage 1929
DetailsHukomCharles JohanMakassarIndonesië12-01-1908zonderMiddelburg 1908
DetailsKaranélanArnold AjoebTjimahiIndonesië05-05-1922korporaal-ziekenverpleger
bij de Kon.Marine
Broek in Waterland 1922
DetailsPaaisEduwardOepoeh-OepoenIndonesië14-09-1928korporaal-geschutsconstabel
Kon. Marine
Den Helder 1928
DetailsPariuryIzaak MarthenTjimahiIndonesië24-09-1922schrijver bij het Min. v.
Oorlog
s-Gravenhage 1922
DetailsRompasStanislausKakasIndonesië21-06-1904touwtwisterRotterdam 1904
DetailsSamsonDaniel Dirk Jan DavidAmbonIndonesië04-09-1924sergeant-majoor bij de
Kon. Luchtmacht
Gilze en Rijen 1924
DetailsSetjoDaniModjowarnoIndonesië07-03-1927tijdschrijvers-Gravenhage 1927
DetailsThenuAnthony IsaacSibolgaIndonesië12-01-1933bankwerkers-Gravenhage 1933
DetailsThenuGustaaf Laurens KarelKota RadjaIndonesië06-02-1900schrijver bij het
Instituut voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk
Onderzoek
s-Gravenhage 1900
DetailsThenuYvonne MarieSemarangIndonesië27-01-1931schrijfster ter
secretarie van de gem.
's-Gravenhage
s-Gravenhage 1931
DetailsWaskitoRaden TjatoerPoerwokertoIndonesië02-09-1919arbeidscontractant bij
een Raad van Arbeid
Leiden 1919
DetailsWorangAndariasKakasIndonesië10-02-1929korporaal-chauffeur bij
de Kon. Landmacht
s-Hertogenbosch 1929
DetailsAnakottaJosua AdrianusPontianakIndonesië29-03-1910schrijver op
arbeidsovereenkomst Dep.
van Oorlog
s-Gravenhage 1910
DetailsHendrikszJohan CarelDjakartaIndonesië12-06-1891zonderHaarlem 1891
DetailsLopiesReinHatalaiIndonesië18-07-1916fabrieksarbeiderAmsterdam 1916
DetailsOudraadJohanKlatenIndonesië06-04-1928stuurmanDjakarta (Indonesië) 1928
DetailsBendoro Raden Adjeng
Mirjam, dochter van Pakoe
Alam V
 DjokjakartaIndonesië27-08-1888zonders-Gravenhage 1888
DetailsPastoraAdolf Henri AnthonyAmboinaIndonesië10-05-1887zonders-Gravenhage 1887
DetailsPastoraRosina ElnoraSawah LoentoeIndonesië02-03-1910zonders-Gravenhage 1910
DetailsPattiaponFerdinandDjokjakartaIndonesië16-07-1933bankwerkerVlaardingen 1933
DetailsPruys van der HoevenJummyMalangIndonesië05-07-1923kantoorbediendeAmsterdam 1923
DetailsPijpaertLeonardAmbarawaIndonesië15-05-1900pakhuisknechtMeppel 1900
DetailsPijpaertPieter AlexanderTjepoeIndonesië05-08-1927sergeant-vliegtuigmaker-motormonteur
bij de Kon. Marine
s-Gravenhage 1927
DetailsSalampessijJacobBadjawaIndonesië16-05-1928matroos 1ste klasse bij
de Kon. Marine
Den Helder 1928
DetailsSaijaRudolfMeester CornelisIndonesië06-05-1928commissie IIHollandia (Ned.
Nieuw-Guinea)
 1928
DetailsStrodirdjoRoemyBandjarnegaraIndonesië01-01-1915hulp in de huishoudings-Gravenhage 1915
DetailsTutuarimaSefnath JuliusLarantoekaIndonesië15-09-1926korporaal
geschutkonstabel Kon.
Marine
Amsterdam 1926
DetailsTutuparyConstantinusDjakartaIndonesië07-04-1927korporaal bij de
onderzeeboot-bestrijdingsdienst
bij de Kon. Marine
Rotterdam 1927
DetailsVegt, van derHarmenSoerabajaIndonesië06-05-1933arbeidscontractant in
dienst vh Rijk
Amsterdam 1933
DetailsWadieWilhelm KoosBogorIndonesië07-07-1923sergeant-vliegtuigmonteurRijswijk 1923
DetailsAliasMahmoedPadangIndonesië15-01-1896kelners-Gravenhage 1896
DetailsAndreasCornelia JacobaMagelangIndonesië22-11-1928hoofdmarva-schrijver 3e
klasse
Amsterdam 1928
DetailsCochloviusJohn HumphryBuitenzorgIndonesië29-04-1928reclametekenaars-Gravenhage 1928
DetailsCoeneMarie WilhelmineWeltevredenIndonesië07-05-1926bankemployéHaarlem 1926
DetailsCoeneYvonneMeester-CornelisIndonesië09-04-1932onderwijzeresHaarlem 1932
DetailsCourtMaxCheribonIndonesië31-08-1908ambtenaar bij het Hoge
Commissariaat
Djakarta (Indonesië) 1908
DetailsDudenLudolfina Geovanna
Theodora
SemarangIndonesië17-12-1930kantoorbediendeGoes 1930
DetailsDijk, vanAlbertus EduardJokjakartaIndonesië08-12-1925chemisch analystGalang (Indonesië) 1925
DetailsGirothHarry GerritMeester CornelisIndonesië18-12-1927arbeidscontractan bij het
CBS
s-Gravenhage 1927
DetailsHukomNicodemusAmboinaIndonesië16-01-1890werkzaam bij Contactgroep
Opvoering Productiviteit
s-Gravenhage 1890
DetailsMalaiholloEvert Dominggus HermanusAmbonIndonesië14-09-1906onderwijzerApeldoorn 1906
DetailsManoehoetoeDirkKalisatIndonesië02-04-1926boekhouderSoerabaja (Indonesië) 1926
DetailsMatulessyJozefBuitenzorgIndonesië26-08-1918korporaal-vliegtuigmakerDen Helder 1918
DetailsMöllerHelena GeertruidaPadangIndonesië13-11-1908onderwijzeresHilversum 1908
DetailsNanlohyMarcusMakassarIndonesië15-09-1926magazijncontroleurRotterdam 1926
DetailsPangkeyHetty EvelineSoerabajaIndonesië11-11-1930apothekers-assisentes-Gravenhage 1930
DetailsTelehalaJohn CharlesSamarindaIndonesië04-05-1919bureelambtenaar bij een
ziekenhuis
Amsterdam 1919
DetailsDeenstraGeorgeSoerabajaIndonesië10-06-1916schrijver op
arbeidsovereenkomst Min.
van Oorlog
s-Gravenhage 1916
DetailsFisserJopie FrederikMagelangIndonesië09-12-1927korporaal bij de Kon.
Landmacht
Roosendaal 1927
DetailsHalapiryRudolf FentjeGombongIndonesië09-10-1927sergeant bij de Kon.
Landmacht
Roosendaal 1927
DetailsHardjonoSahmanDanoekoesoemanIndonesië31-12-1920kwartiermeester bij de
Kon. Marine
Schiedam 1920
DetailsHoekeBoyDjakartaIndonesië16-01-1919onderopzichter bij de
Residentie-Waterstaatsdienst
Hollandia (Ned.
Nieuw-Guinea)
 1919
DetailsHopFrancinaRembangIndonesië15-12-1893zonderApeldoorn 1893
DetailsHornbostelNannyCheribonIndonesië02-06-1923zonders-Gravenhage 1923
DetailsKartodirdjoRudyTegalIndonesië02-10-1925zonders-Gravenhage 1925
DetailsLappiaJohintan JonkerHarukuIndonesië31-12-1927telefoon-monteurs-Gravenhage 1927
DetailsLogemanWilhelmina JohannaNgandjoekIndonesië28-07-1925steno-typisteRotterdam 1925
DetailsMakarawungRudolf PietersMalangIndonesië11-12-1927korporaal-geschutsconstabel
Kon. Marine
Rotterdam 1927
DetailsManuhuttuJohan LambertusMagelangIndonesië10-04-1899kelners-Gravenhage 1899
DetailsPesulimaJacobLoki op CeramIndonesië04-01-1927electrisch-lasserGouda 1927
DetailsWeijenberghMariaPadangIndonesië08-08-1897zonders-Gravenhage 1897
DetailsSchmidtBenjamin EduardBandoengIndonesië07-04-1927assistent van een
handelsgedelegeerde
s-Gravenhage 1927
DetailsDirkszPieterAmbonIndonesië24-04-1916graanstokerRotterdam 1916
DetailsFerdinandusAntonSoerabajaIndonesië19-03-1929soldaat-chauffeurOost- en West-Souburg 1929
DetailsFisserFrans GilbertMagelangIndonesië14-08-1930machinist I-olieman bij
de Kon. Marine
Den Helder 1930
DetailsKandouRosalie ConstantieAirmedidiIndonesië30-10-1894zonders-Gravenhage 1894
DetailsKauwohNancy LeatriceLho-SeumaweIndonesië17-10-1931leerling-stiksterDen Helder 1931
DetailsKauwohNicolaas LodewijkKakaskasenIndonesië06-09-1907schrijver op
arbeidsovereenkomst Min.
van Oorlog
Den Helder 1907
DetailsKauwohNicolaas LodewijkLho-SeumaweIndonesië06-11-1933machinist kleine
handelsvaart
Den Helder 1933
DetailsLisapalyJanSalatigaIndonesië28-02-1924ijzerwerkerHaarlem 1924
Pagina 1 of 371