Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 1 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsMadjidAbdulMoeara LaboeIndonesië22-11-1894artss-Gravenhage naturalisatie
DetailsThenuHendrik WillemKota RadjaIndonesië14-12-1896gepens. Kapitein der
infanterie voorm. KNIL
Haarlem naturalisatie
DetailsPoerbodipoeroRaden Mas Toemenggoeng
Soemitro
JogjakartaIndonesië3-8-1915kapitein der infanteries-Gravenhage naturalisatie
DetailsUktolsejaJeremias JohannesSiri-Sore SaparoeaIndonesië29-1-1901handelsemployés-Gravenhage naturalisatie
DetailsLatumetenWillemMeester-CornelisIndonesië2-3-1925korporaal-vliegtuigmakerKatwijk naturalisatie
DetailsWinokanNorbertusLangoanIndonesië25-3-1901zonderSoest naturalisatie
DetailsPondaagFrederik CharlesMenadoIndonesië6-7-1899gepensionneerd
administrateur van een
Gouvernementsrubberonderneming
Amsterdam naturalisatie
DetailsSoekarmanRadenDjetis, DjokjakartaIndonesië13-2-1902opzichter bij een
gemeentelijk
electriciteitsbedrijf
Rijswijk naturalisatie
DetailsMoersanSoëbDramaga-Tjibeureum bij
Buitenzorg
Indonesië6-8-1916huisknechtHilversum naturalisatie
DetailsDarmanEduard AlexanderProbolingoIndonesië21-9-1895zonderAmsterdam naturalisatie
DetailsWairataAlbertAmboinaIndonesië24-4-1927zonderNoordwijk aan Zee naturalisatie
DetailsPauwAjub JacobMagelangIndonesië31-5-1906stationschefDjatinegara (Indonesië) naturalisatie
DetailsPraaningRober ThomasManondjajaIndonesië5-1-1907gewezen bestuursambtenaarHeemstede naturalisatie
DetailsKoesmanGerardSlawiIndonesië23-8-19231e luitenant der
Artillerie Kon. Landmacht
Breda naturalisatie
DetailsManusamaWillem Hendrik AlbertHalongIndonesië6-4-1891zonderLeiden naturalisatie
DetailsPangkeyFrits WillemAmoerangIndonesië3-8-1903hoofdmagazijnmeester bij
het Marine-Etablissement
te Soerabaja
Soerabaja (Indonesië) naturalisatie
DetailsPrelleRobert MariaPladjoeIndonesië25-4-1919stafemployé Kon.
Paketvaart Maatschappij
Amsterdam naturalisatie
DetailsBacasAlbertus HendrikusDepokIndonesië3-12-1908onderwijzers-Gravenhage naturalisatie
DetailsMaanurdinMaxPadangIndonesië15-1-1896zonderRotterdam naturalisatie
DetailsKartodirdjoRaden OeripMadioenIndonesië6-7-1897werkzaam bij het
Nederlandse
Beheersinstituut
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsNikijuluwMathijs PieterSaparoeaIndonesië28-12-1892controleur bij de
Algemene Rekenkamer
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsAbdoelSaidPadangIndonesië25-10-1899koperslagerRotterdam naturalisatie
DetailsAndelaLouis Paul JosephDjokjakartaIndonesië14-4-1929soldaat der Kon.
Landmacht
Bergen op Zoom naturalisatie
DetailsCoeneTheodora EugenieDjakartaIndonesië8-6-1929bibliotheekassistenteApeldoorn naturalisatie
DetailsCoeneTheodorusAmbonIndonesië31-1-1897zonderHaarlem naturalisatie
DetailsCoensAnnie Josefien ClaraMagelangIndonesië14-4-1931inpaksterZaandam naturalisatie
DetailsCoensEmile AugustusMagelangIndonesië15-9-1932machinebediendeZaandam naturalisatie
DetailsCoensEmile FrançoisMenadoIndonesië18-1-1906fabrieksarbeiderZaandam naturalisatie
DetailsCoensMarie ClaraSoloIndonesië27-11-1933inpaksterZaandam naturalisatie
DetailsDengahRudi FrederikSungeiliatIndonesië16-4-1929bankwerkers-Gravenhage naturalisatie
DetailsHukomCharles JohanMakassarIndonesië12-1-1908zonderMiddelburg naturalisatie
DetailsKaranélanArnold AjoebTjimahiIndonesië5-5-1922korporaal-ziekenverpleger
bij de Kon.Marine
Broek in Waterland naturalisatie
DetailsPaaisEduwardOepoeh-OepoenIndonesië14-9-1928korporaal-geschutsconstabel
Kon. Marine
Den Helder naturalisatie
DetailsPariuryIzaak MarthenTjimahiIndonesië24-9-1922schrijver bij het Min. v.
Oorlog
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsRompasStanislausKakasIndonesië21-6-1904touwtwisterRotterdam naturalisatie
DetailsSamsonDaniel Dirk Jan DavidAmbonIndonesië4-9-1924sergeant-majoor bij de
Kon. Luchtmacht
Gilze en Rijen naturalisatie
DetailsSetjoDaniModjowarnoIndonesië7-3-1927tijdschrijvers-Gravenhage naturalisatie
DetailsThenuAnthony IsaacSibolgaIndonesië12-1-1933bankwerkers-Gravenhage naturalisatie
DetailsThenuGustaaf Laurens KarelKota RadjaIndonesië6-2-1900schrijver bij het
Instituut voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk
Onderzoek
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsThenuYvonne MarieSemarangIndonesië27-1-1931schrijfster ter
secretarie van de gem.
's-Gravenhage
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsWaskitoRaden TjatoerPoerwokertoIndonesië2-9-1919arbeidscontractant bij
een Raad van Arbeid
Leiden naturalisatie
DetailsWorangAndariasKakasIndonesië10-2-1929korporaal-chauffeur bij
de Kon. Landmacht
s-Hertogenbosch naturalisatie
DetailsAnakottaJosua AdrianusPontianakIndonesië29-3-1910schrijver op
arbeidsovereenkomst Dep.
van Oorlog
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsHendrikszJohan CarelDjakartaIndonesië12-6-1891zonderHaarlem naturalisatie
DetailsIrodikromoSainemNgawiIndonesië1885huisbediendeNijmegen naturalisatie
DetailsLopiesReinHatalaiIndonesië18-7-1916fabrieksarbeiderAmsterdam naturalisatie
DetailsOudraadJohanKlatenIndonesië6-4-1928stuurmanDjakarta (Indonesië) naturalisatie
DetailsBendoro Raden Adjeng
Mirjam, dochter van Pakoe
Alam V
 DjokjakartaIndonesië27-8-1888zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsPastoraAdolf Henri AnthonyAmboinaIndonesië10-5-1887zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsPastoraRosina ElnoraSawah LoentoeIndonesië2-3-1910zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsPattiaponFerdinandDjokjakartaIndonesië16-7-1933bankwerkerVlaardingen naturalisatie
DetailsPruys van der HoevenJummyMalangIndonesië5-7-1923kantoorbediendeAmsterdam naturalisatie
DetailsPijpaertLeonardAmbarawaIndonesië15-5-1900pakhuisknechtMeppel naturalisatie
DetailsPijpaertPieter AlexanderTjepoeIndonesië5-8-1927sergeant-vliegtuigmaker-motormonteur
bij de Kon. Marine
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsSalampessijJacobBadjawaIndonesië16-5-1928matroos 1ste klasse bij
de Kon. Marine
Den Helder naturalisatie
DetailsSaijaRudolfMeester CornelisIndonesië6-5-1928commissie IIHollandia (Ned.
Nieuw-Guinea)
 naturalisatie
DetailsStrodirdjoRoemyBandjarnegaraIndonesië1-1-1915hulp in de huishoudings-Gravenhage naturalisatie
DetailsTutuarimaSefnath JuliusLarantoekaIndonesië15-9-1926korporaal
geschutkonstabel Kon.
Marine
Amsterdam naturalisatie
DetailsTutuparyConstantinusDjakartaIndonesië7-4-1927korporaal bij de
onderzeeboot-bestrijdingsdienst
bij de Kon. Marine
Rotterdam naturalisatie
DetailsVegt, van derHarmenSoerabajaIndonesië6-5-1933arbeidscontractant in
dienst vh Rijk
Amsterdam naturalisatie
DetailsWadieWilhelm KoosBogorIndonesië7-7-1923sergeant-vliegtuigmonteurRijswijk naturalisatie
DetailsAliasMahmoedPadangIndonesië15-1-1896kelners-Gravenhage naturalisatie
DetailsAndreasCornelia JacobaMagelangIndonesië22-11-1928hoofdmarva-schrijver 3e
klasse
Amsterdam naturalisatie
DetailsCochloviusJohn HumphryBuitenzorgIndonesië29-4-1928reclametekenaars-Gravenhage naturalisatie
DetailsCoeneMarie WilhelmineWeltevredenIndonesië7-5-1926bankemployéHaarlem naturalisatie
DetailsCoeneYvonneMeester-CornelisIndonesië9-4-1932onderwijzeresHaarlem naturalisatie
DetailsCourtMaxCheribonIndonesië31-8-1908ambtenaar bij het Hoge
Commissariaat
Djakarta (Indonesië) naturalisatie
DetailsDudenLudolfina Geovanna
Theodora
SemarangIndonesië17-12-1930kantoorbediendeGoes naturalisatie
DetailsDijk, vanAlbertus EduardJokjakartaIndonesië8-12-1925chemisch analystGalang (Indonesië) naturalisatie
DetailsGirothHarry GerritMeester CornelisIndonesië18-12-1927arbeidscontractan bij het
CBS
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsHukomNicodemusAmboinaIndonesië16-1-1890werkzaam bij Contactgroep
Opvoering Productiviteit
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsMalaiholloEvert Dominggus HermanusAmbonIndonesië14-9-1906onderwijzerApeldoorn naturalisatie
DetailsManoehoetoeDirkKalisatIndonesië2-4-1926boekhouderSoerabaja (Indonesië) naturalisatie
DetailsMatulessyJozefBuitenzorgIndonesië26-8-1918korporaal-vliegtuigmakerDen Helder naturalisatie
DetailsMöllerHelena GeertruidaPadangIndonesië13-11-1908onderwijzeresHilversum naturalisatie
DetailsNanlohyMarcusMakassarIndonesië15-9-1926magazijncontroleurRotterdam naturalisatie
DetailsPangkeyHetty EvelineSoerabajaIndonesië11-11-1930apothekers-assisentes-Gravenhage naturalisatie
DetailsTelehalaJohn CharlesSamarindaIndonesië4-5-1919bureelambtenaar bij een
ziekenhuis
Amsterdam naturalisatie
DetailsDeenstraGeorgeSoerabajaIndonesië10-6-1916schrijver op
arbeidsovereenkomst Min.
van Oorlog
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsFisserJopie FrederikMagelangIndonesië9-12-1927korporaal bij de Kon.
Landmacht
Roosendaal naturalisatie
DetailsHalapiryRudolf FentjeGombongIndonesië9-10-1927sergeant bij de Kon.
Landmacht
Roosendaal naturalisatie
DetailsHardjonoSahmanDanoekoesoemanIndonesië31-12-1920kwartiermeester bij de
Kon. Marine
Schiedam naturalisatie
DetailsHoekeBoyDjakartaIndonesië16-1-1919onderopzichter bij de
Residentie-Waterstaatsdienst
Hollandia (Ned.
Nieuw-Guinea)
 naturalisatie
DetailsHopFrancinaRembangIndonesië15-12-1893zonderApeldoorn naturalisatie
DetailsHornbostelNannyCheribonIndonesië2-6-1923zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsKartodirdjoRudyTegalIndonesië2-10-1925zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsLappiaJohintan JonkerHarukuIndonesië31-12-1927telefoon-monteurs-Gravenhage naturalisatie
DetailsLogemanWilhelmina JohannaNgandjoekIndonesië28-7-1925steno-typisteRotterdam naturalisatie
DetailsMakarawungRudolf PietersMalangIndonesië11-12-1927korporaal-geschutsconstabel
Kon. Marine
Rotterdam naturalisatie
DetailsManuhuttuJohan LambertusMagelangIndonesië10-4-1899kelners-Gravenhage naturalisatie
DetailsPesulimaJacobLoki op CeramIndonesië4-1-1927electrisch-lasserGouda naturalisatie
DetailsWeijenberghMariaPadangIndonesië8-8-1897zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsSchmidtBenjamin EduardBandoengIndonesië7-4-1927assistent van een
handelsgedelegeerde
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsDirkszPieterAmbonIndonesië24-4-1916graanstokerRotterdam naturalisatie
DetailsFerdinandusAntonSoerabajaIndonesië19-3-1929soldaat-chauffeurOost- en West-Souburg naturalisatie
DetailsFisserFrans GilbertMagelangIndonesië14-8-1930machinist I-olieman bij
de Kon. Marine
Den Helder naturalisatie
DetailsKandouRosalie ConstantieAirmedidiIndonesië30-10-1894zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsKauwohNancy LeatriceLho-SeumaweIndonesië17-10-1931leerling-stiksterDen Helder naturalisatie
DetailsKauwohNicolaas LodewijkKakaskasenIndonesië6-9-1907schrijver op
arbeidsovereenkomst Min.
van Oorlog
Den Helder naturalisatie
DetailsKauwohNicolaas LodewijkLho-SeumaweIndonesië6-11-1933machinist kleine
handelsvaart
Den Helder naturalisatie
Pagina 1 of 371