Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 17 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsGerritHendrikus    Tjimahi (W. Java) toepasselijk
DetailsGerritRabel    Tjimahi (W. Java) toepasselijk
DetailsGerritHendrina    Tjimahi (W. Java) toepasselijk
DetailsGerritsCatharinus Marialdus    Muntok (Banka)nav verzoek dd. 23/9/1882gelijkstellin
DetailsGerritsDaniël Christoffel Karel    Weltevreden gelijkstellin
DetailsGerritsJohanna    Banjoewangi (Besoeki) gelijkstellin
DetailsGerritszJosua Urbanus Pieter    Soerabajanav. verzoek dd.
5/12/1881
gelijkstellin
DetailsGerrtisHerman Karel    Batavia gelijkstellin
DetailsGertsenAlbertus Johannes    Meester Cornelis toepasselijk
DetailsGerunganNelly Elvira    Batavia toepasselijk
DetailsGerunganAlexander Eduard    Batavia toepasselijk
DetailsGerunganBernard Andries Semual    Sanga Sanga gelijkstellin
DetailsGerunganAlexander Estefanus    Songggom (Pekalongan) gelijkstellin
DetailsGerunganJan Cyrus Sirardus    Weltevreden gelijkstellin
DetailsGerunganDirkje Estepfina    Kapataran (Menado) gelijkstellin
DetailsGeudt, deLoesje Marie Francisca    Weltevreden toepasselijk
DetailsGeuvelWillem    Tjibatoe (Preanger
Regentsch.)
 gelijkstellin
DetailsGevelhofGerardina Baptista    Padang toepasselijk
DetailsGevelhofTheodorus Johan    Padang toepasselijk
DetailsGewaijMelanie Suzanna    Keboemen (Kedoe) gelijkstellin
DetailsGhoBwehoa Nio    Batavia toepasselijk
DetailsGhoGin KhoanNio    Fort de Kock (W. Sumatra) toepasselijk
DetailsGhoTiauw Gie    a/b ss. "" toepasselijk
DetailsGhoHoei Nio    Kediri (O. Java) toepasselijk
DetailsGhoKim Hoa    Priaman (W. Sumatra) gelijkstellin
DetailsGhoHam Siau Nio    Moerara Aman (Benkoelen) gelijkstellin
DetailsGiamSiam Poo    Soerabaja toepasselijk
DetailsGiamGie Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsGiamAnie Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsGiamPien Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsGiamHway Thong    Soerabaja toepasselijk
DetailsGiamTin Hoa    Bandoeng toepasselijk
DetailsGiamLin(Lien) Nio (Ernie)    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsGiePien Nio    Semarang toepasselijk
DetailsGiePek    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsGignouxSoebilah    Malang toepasselijk
DetailsGilmanJohannes Diedericus    Bandoeng toepasselijk
DetailsGimonDajoh Robert    Batavia toepasselijk
DetailsGimonRosaline Magdalena    Batavia toepasselijk
DetailsGinkel, vanMatheus Leonardus
Franciscus
    Soekeredjo gelijkstellin
DetailsGinkel, vanVictoria Francisca    Oengaran (Midden Java) gelijkstellin
DetailsGinzelElbetzer    Amboina gelijkstellin
DetailsGiroeJohannes Jacobus    Koeta-Radja gelijkstellin
DetailsGiroeJetje Nora    Koeta-Radja gelijkstellin
DetailsGiroeJantje Nico    Koeta-Radja gelijkstellin
DetailsGiroeNetje Josephina    Koeta-Radja gelijkstellin
DetailsGiroeEvert Daniël    Koeta-Radja gelijkstellin
DetailsGirothWilhelm Jurgen Elias    Soerabaja toepasselijk
DetailsGirothQuirinus Jan Ikwartus    Buitenzorg toepasselijk
DetailsGirothGeorge    Tapibandar (W. Sumatra) toepasselijk
DetailsGirothSilvester Jan    Medan gelijkstellin
DetailsGitoeFrederik Johannes    Magelang toepasselijk
DetailsGlijgmanPaul    Malang toepasselijk
DetailsGoSo Hwa Nio    Tandjoeng Redeb (Z.O.
Borneo)
 toepasselijk
DetailsGoKay Liong (Joe Samuel)    Jogjakarta toepasselijk
DetailsGoAlbert Gerard Go Liok
Gwan
    Jogjakarta toepasselijk
DetailsGoFerdinand Go Liok Tat    Jogjakarta toepasselijk
DetailsGoIng Hoen (Dr.)    Soerabaja toepasselijk
DetailsGoMarie Louise    Bandoeng toepasselijk
DetailsGoNgo Hok    Djember (Besoeki) toepasselijk
DetailsGoHoeij Wan    Stagen (Z.O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoAdolf Tiauw Beng    Stagen (Z.O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoDora Ay Nio    Stagen (Z.O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoGien Nio (Dien)    Poerworedjo (Midden Java) toepasselijk
DetailsGoTjiauw Hwa Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsGoHwan Tjiang (Drs.)    Garoet (W. J.) toepasselijk
DetailsGoLe Liang    Balikpapan (Z. O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoFrans Alex    Balikpapan (Z. O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoLouis Harry    Balikpapan (Z. O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoDolly Conny    Balikpapan (Z. O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoGeorge    Balikpapan (Z. O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoTjing Jang    Semarang toepasselijk
DetailsGoDjoen Lioe    Semarang toepasselijk
DetailsGoLies Nio    Semarang toepasselijk
DetailsGoSoan Nio    Semarang toepasselijk
DetailsGoTjing Sing    Semarang toepasselijk
DetailsGoWillemin Nio    Semarang toepasselijk
DetailsGoGiok Nio    Semarang toepasselijk
DetailsGoHing Nio    Semarang toepasselijk
DetailsGoHilde    Batavia toepasselijk
DetailsGoHoeai Liong    Bandjermasin toepasselijk
DetailsGoSan Hok    Bandjermasin toepasselijk
DetailsGoSan Lok    Bandjermasin toepasselijk
DetailsGoSan Giok Nio    Bandjermasin toepasselijk
DetailsGoNgo Tjong    Bandoeng toepasselijk
DetailsGoIng Dhiam    Bandoeng toepasselijk
DetailsGoGiok Tjoe Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsGoTjay In    Barabai (Z.O. Borneo) toepasselijk
DetailsGoSing Bik    Semarang toepasselijk
DetailsGoEleanor    Semarang toepasselijk
DetailsGoElisabeth Lies Nio    Semarang toepasselijk
DetailsGoErline Kioe Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsGoBoen Kie    Malang toepasselijk
DetailsGoHiang Lan    Malang toepasselijk
DetailsGoYoe Kong (Tjong)    Soerabaja toepasselijk
DetailsGoKoeij Nio    Bandjermasin gelijkstellin
DetailsGoSing Nio    Soerakarta gelijkstellin
DetailsGoNgo Sam    Weltevreden gelijkstellin
DetailsGoGie Dijin    Balikpapan (Z.O.Borneo) gelijkstellin
DetailsGoLei Kham    Balikpapan (Z.O.Borneo) gelijkstellin
Pagina 17 of 371