Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 355 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsTheBoen Keng    Tjilatjap (Midd. Java) toepasselijk
DetailsTheKok Bing    Soerakarta toepasselijk
DetailsTheLeopold Djien Hoo    Soerakarta toepasselijk
DetailsTheYong Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTjoen Lok    Garoet (W. Java) toepasselijk
DetailsTheTek Kwie    Magelang toepasselijk
DetailsTheTjin An    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheSian Hwa Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheHie Hok    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheSian Yong Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheSian Lioe Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheHie Tjaij    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheHwat Sing    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTwan Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheLiong Khing    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheLiong Ing    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheJong Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheLiong Jang    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheLiong San    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTjing Giam    Magelang toepasselijk
DetailsTheSie Poo    Magelang toepasselijk
DetailsTheSie Hoen    Magelang toepasselijk
DetailsTheGiok Hwa Nio    Magelang toepasselijk
DetailsTheSoang Kiong Nio    Makassar toepasselijk
DetailsTheKim Loan Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTjoan Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheKiem Hway    Geen wp. vermeldechtg. van Hok Gie Hantoepasselijk
DetailsTheBing Tjiauw    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsTheSiok Gwan    Kedoengwoeni (Midd. Java) toepasselijk
DetailsTheTjing Tjiong    Magelang toepasselijk
DetailsTheKiem Giok Nio    Magelang toepasselijk
DetailsTheKiem Swat Nio    Magelang toepasselijk
DetailsTheSie Yang    Magelang toepasselijk
DetailsTheSie Hoei    Magelang toepasselijk
DetailsTheKiong Nio    Makassar toepasselijk
DetailsTheOen Sang    Magalang toepasselijk
DetailsThePwee Lan Nio    Magelang toepasselijk
DetailsTheKhoen Djie    Magelang toepasselijk
DetailsTheKhoen Bik    Magelang toepasselijk
DetailsTheSien Jong    Temanggoeng (Midden Java) toepasselijk
DetailsTheTjhee Tjhwan (Robby)    Temanggoeng (Midden Java) toepasselijk
DetailsTheTing Tie (Elly)    Temanggoeng (Midden Java) toepasselijk
DetailsTheTing Giok Nio (Amy)    Temanggoeng (Midden Java) toepasselijk
DetailsTheTjing Swan    Semarang toepasselijk
DetailsTheLiam Nie    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTiong Hao    Manado toepasselijk
DetailsTheEng Hok    Manado toepasselijk
DetailsTheBing Koen    Jogjakarta toepasselijk
DetailsTheTien Tjioe Nio    Jogjakarta toepasselijk
DetailsTheTien Hwan Nio    Jogjakarta toepasselijk
DetailsTheTien Sian Nio    Jogjakarta toepasselijk
DetailsTheTien Tjiam Nio    Jogjakarta toepasselijk
DetailsTheTjoan Nio    Tjandjoer (W. Java) toepasselijk
DetailsTheJoon Hong    Tjandjoer (W. Java) toepasselijk
DetailsTheKiok Nio    Jogjakarta toepasselijk
DetailsTheTik Kiem    Semarang toepasselijk
DetailsTheAgnes    Semarang toepasselijk
DetailsThePaulina    Semarang toepasselijk
DetailsTheWilhelmina Magdalena    Semarang toepasselijk
DetailsThePetrus Johannes Theodorus    Semarang toepasselijk
DetailsTheEng Hsiang    Batavia toepasselijk
DetailsTheEk Lim Nio    Batavia toepasselijk
DetailsTheSwan Nio    Batavia toepasselijk
DetailsTheGwat Nio    Batavia toepasselijk
DetailsTheKhoén Giam    Batavia toepasselijk
DetailsTheKhoén Hin    Batavia toepasselijk
DetailsTheBing Iem    Semarang toepasselijk
DetailsThePek Siong    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTjhiep Nio    Malang toepasselijk
DetailsTheKastien Nio    Poerworedjo (Midden Java) toepasselijk
DetailsThePwee Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheKiem Yauw Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheSie Khing    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheGwat Hwa Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTong Swie    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheHan Nio (Katherine)    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheHan Tjing    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsTheKiem Hwa Nio    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsTheKiem Lian Nio    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsTheBeng Goat    Batavia toepasselijk
DetailsTheGoan Lioe    Soekaboemi (W. Java) toepasselijk
DetailsTheOuw Hwat Bie    Soekaboemi (W. Java) toepasselijk
DetailsTheHwat Tjiang    Soekaboemi (W. Java) toepasselijk
DetailsTheGwat Nio    Soekaboemi (W. Java) toepasselijk
DetailsTheHwat Soeij    Soekaboemi (W. Java) toepasselijk
DetailsTheLiang Nio    Soekaboemi (W. Java) toepasselijk
DetailsTheKoen Tien    Palembang toepasselijk
DetailsTheTjeng Lian    Palembang toepasselijk
DetailsTheGoan Hap    Bandoeng toepasselijk
DetailsTheTiam Kiet    Soerabaja toepasselijk
DetailsThePo Tjoan    Soerabaja toepasselijk
DetailsThePo Siang    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheHwie Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheNora Nio    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheElsje Nioo    Premboen (Midden Java) toepasselijk
DetailsTheTie Liang    Cheribon (W. Java) toepasselijk
DetailsTheTjoe Poo    Cheribon (W. Java) toepasselijk
DetailsTheHian Gwan    Soerabaja toepasselijk
DetailsTheTiam Lok    Meester Cornelis toepasselijk
DetailsTheTian Beng    Malang toepasselijk
Pagina 355 of 371