Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
Geb.jaar
37010 records gevonden  (Totaal records:37010)
records per pagina
Pagina 1 of 371
Achternaam   Voornamen   Geb.plaats   Geb.land   Geb.datum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Geb.jaar  
DetailsResodihardjo SoloIndonesië01-01-1908kelners-Gravenhageminderj.kinderen
geslachtsnaam
"Resodihardjo",
hijzelf voornaam
"Franciscus";
geboortedatum fictief:
alleen geboortejaar
vermeld
1908
DetailsBendoro Raden Adjeng
Mirjam, dochter van Pakoe
Alam V
 DjokjakartaIndonesië27-08-1888zonders-Gravenhage 1888
DetailsJaktoer GersikIndonesië02-02-1916kok op de grote vaarts-Gravenhagewettige nakomelingen
krijgen geslachtsnaam
"Jaktoer",
hijzelf voornaam
"Jacobus"
1916
DetailsIrasid RappangIndonesië01-01-1923werkman bij het Min. v.
Oorlog
s-Gravenhagevastlegging naam
"George
Irasid", achternaam
ook voor minderjarige
wettige kinderen
1923
DetailsSalie SoekoliloIndonesië27-09-1913kelnerAmsterdamvastlegging naam
"Johannes
Salee", achternaam
ook voor minderj. wettige
nakomelingen
1913
DetailsSlamet SalatigaIndonesië01-01-1905burger-employé bij de
radardienstvan de Kon.
Luchtmacht
Amersfoortvastlegging naam
"Johannes
Slamet", dochter
"Sisar" (Mr.
Cornelis 17-7-1937) ->
"Sisar Slamet".
1905
DetailsSoetikno RambipoedjiIndonesië05-09-1923kantoorbediendeAmsterdamvastlegging naam
"Richard
Soetikno"
1923
DetailsSerail SampangIndonesië20-07-1920kantoorbediendes-Gravenhagevastlegging naam
"Adil Serail",
achternaam ook voor
minderjarige wettige
kinderen
1920
DetailsPaul MedanIndonesië20-10-1929monteurs-Gravenhagevaststelling naam
"Peter Paul"
1929
DetailsDjiem Soeroeh bij SalatigaIndonesië01-01-1922zonderBredavrouw. vastlegging naam
"Dora Djiem";
geboren "omstreeks
1922"
1922
DetailsSarim DjakartaIndonesië01-01-1911fabrieksarbeiderAmsterdamvastlegging voornaam
"Astaria en
achternaam Sarim";
geboortedatum fictief:
alleen geboortejaar
vermeld
1911
DetailsEndin BangkalanIndonesië14-02-1920kelnerAmsterdamVastlegging naam
"Alexander
Endin" en achternaam
"Endin" voor
minderjarige wettige
kinderen
1920
DetailsSinem WonosoboIndonesië01-01-1885zonders-Gravenhageweduwe van Jakob Delft.
Vastlegging naam
"Jacoba Sinem";
geboortejaar fictief:
alleen geboortejaar
vermeld
1885
DetailsWoeh | Hoewah NgawiIndonesië01-01-1898zonderAmsterdamvastlegging van naam
"Christina
Woeh"; geboren
"omstreeks
1898"
1898
DetailsMarkoeat SotjahIndonesië17-02-1927scheepsbediendeRotterdamkrijgt de voornaam
"Martinus",
minderjarige kinderen
krijgen achternaam
Markoeat
1927
DetailsRasmioen SoerabajaIndonesië20-04-1903hulpkelners-Gravenhagekrijgt voornaam
"Johannes",
kinderen achternaam
"Rasmioen",
vaststelling naam
echtgenote "Betsy
Tjia"
1903
DetailsMohamat BangkalanIndonesië02-07-1920kelnerAmsterdamvastlegging achternaam
"Mohamat" (ook
voor mind.kinderen) en
voornaam
"Martin";
geboren "vermoedelik
2 juli 1920"
1920
DetailsSaekan PandakIndonesië09-05-1909societeitsbediendeLeersumvastlegging naam
"Robertus
Saekan", achternaam
ook voor wettige
nakomelingen
1909
DetailsSatinah MaosIndonesië01-01-1901zonderOisterwijkvastlegging naam
"Edelina Maria
Satinah"; geboren
"omstreeks
1901"
1901
DetailsSakem SoerakartaIndonesië20-02-1899zonderMiddelburgvastlegging naam
"Maria Josepha
Sakem"; geboren
"vermoedelijk 20
februari 1899"
1899
DetailsSaidah DepokIndonesië15-04-1884zonderSwalmenweduwe van Anthonius
Maree. Vastlegging naam
"Maria Saidah"
1884
DetailsLasni DjagilIndonesië01-07-1890zonderDe Luttevastlegging naam
"Eliza Lasni";
; geboren "begin
juli 1890"
1890
DetailsAlmah GaroetIndonesië01-01-1886zonderRotterdamvastlegging naam
"Annah Almah";
geboren "omstreeks
1886"
1886
DetailsKarsinam TjilamajaIndonesië01-01-1888zonderDeventerweduwe van Juliaan
Prudent Leopold Passage.
Vastlegging naam
"Emmy
Karsinam"; geboren
"omstreeks
1888"
1888
DetailsSoemboek DjokjakartaIndonesië05-01-1919hulp in de huishoudings-Gravenhagevastlegging naam
"Christine
Soemboek"
1919
DetailsOentoeng GrisseeIndonesië08-08-1910kelners-Gravenhagevastlegging naam
"Kassim
Oentoeng"
1910
DetailsMapiara bin Soenle BoeloekoembaIndonesië09-09-1927fabrieksarbeiderAmsterdamvastlegging naam
"Mapiara
Soenle", achternaam
ook voor minderjarige
wettige kinderen
1927
DetailsMeën alias Pego TjisompetIndonesië05-06-1916huisknechts-Gravenhageverlening naam
"Johannes
Meën"
1916
DetailsRedjoko SoerabajaIndonesië19-01-1922bediende ter koopvaardijRotterdamverlening naam
"Pieter
Redjoko"
1922
DetailsApil DjaddihIndonesië15-01-1923restaurateurUtrechtverlening naam
"Mohamed Apil",
achternaam ook voor
minderjarige wettig
kinderen
1923
DetailsSatinag WonogiriIndonesië01-01-1881zonderHaarlemverlening naam
"Maria
Satinag"; geboren
"omstreeks
1881"
1881
DetailsPinah DepokIndonesië01-01-1898zonderSittardweduwe van Hendrik
Gerardus Martinus van
Deventer, verlening naam
"Maria Pinah";
geboren "omstreeks
1898"
1898
DetailsMarinah KoetoardjoIndonesië01-01-1904zonderBredaweduwe van Philip Manz,
verlening naam
"Maria
Marinah"; geboren
"omstreeks
1904"
1904
DetailsDarmi KotaradjaIndonesië01-01-1903zonderHornweduwe van Johannes Louis
Ferdinand Best; verlening
naam "Lucia Maria
Darmi"; geboren
"omstreeks
1903"
1903
DetailsMoenah PoerwakartaIndonesië01-01-1919zonderAmsterdamweduwe van Matheos
Lewaratoe, verlening naam
"Alia Moenah";
geboren "omstreeks
1919"
1919
DetailsAdrjan SoerabajaIndonesië22-08-1914classificeerderRotterdamverlening naam
"Rudolf
Ardjan", achternaam
Ardjan ook voor
minderjarige wettige
kinderen
1914
DetailsAchmat SoerabajaIndonesië17-07-1930kelnerRotterdamverlening naam
"Harold Peter
Achmat", achternaam
ook voor minderjarige
wettige kinderen
1930
DetailsRoem bin Saiman PladjoeIndonesië25-10-1912zonders-Gravenhageverlening naam
"Theresia Roem"
1912
DetailsPien alias Murah TegalIndonesië01-01-1908zonderUtrechtverlening naam "Pien
Murah"; geboren
"vermoedelijk 1 jan.
1908"
1908
DetailsAchmad BlitarIndonesië01-01-1932fabrieksarbeiderRotterdamverlening naam
"Antoon
Achmad", achternaam
ook voor minderjarige
wettige kinderen.
1932
DetailsMoersirah BlitarIndonesië01-01-1905kokkins-Gravenhageverlening naam
"Nelly
Moersirah"; geboren
"omstreeks
1905"
1905
DetailsAhmad MedanIndonesië01-01-1905kelners-Gravenhageverlening naam
"Bakri Ahmad",
achternaam Ahmad ook voor
minderjarige wettige
kinderen; geboren
"omstreeks
1905"
1905
DetailsJulius BoekittinggiIndonesië04-07-1909controlerend
geneeskundige bij de
Sociale Verzekeringsbank
s-Gravenhageverlening naam
"Jules Julius",
achternaam ook voor
minderjarige wettige
kinderen
1909
DetailsMinaek KaranganjarIndonesië01-01-1875zonderMaastrichtweduwe van Jan Beekman;
verlening naam
"Theresia
Minaek"; geboren
"omstreeks
1875"
1875
DetailsRoeminah of Nah PoerworedjoIndonesië01-01-1912zonderLeeuwardenweduwe van Hubert Desiré
Hamar de la Brethonière;
verlening naam "Mien
Roeminah"; geboren
"omstreeks
1912"
1912
DetailsSoeratinah DjokjakartaIndonesië03-03-1900zonderSint-Oedenrodeverlening naam
"Wilhelmina
Soeratinah"
1900
DetailsMarem KrianIndonesië01-01-1901hulp in de huishoudingVoorschotenweduwe van Madoen;
verlening naam
"Mariani
Marem"; geboren
"omstreeks
1901"
1901
DetailsMohamat BangkalanIndonesië12-08-1920kelnerAmsterdamverlening naam "Edie
Mohamat"; verlening
naam "Ami
Soeminah" aan
echtgenote.
1920
DetailsOnnah BandoengIndonesië01-01-1891zonderBeverwijkweduwe van Gerard van der
Hoeven; verlening naam
"Anna Onnah";
geboren "omstreeks
1891"
1891
DetailsDjenap TemanggoengIndonesië20-06-1893zonderHeemstedeweduwe van Otto Karl
Woithe; vaststelling naam
"Juliana
Djenap"
1893
DetailsPodo DjombangIndonesië12-04-1927bedieningsmanRotterdamvaststelling naam
"Toni Podo"
1927
DetailsSiama KaliangetIndonesië01-01-1922[niet vermeld]Delftechtgenote van Robbert
Leijting; vaststelling
naam op "Wilhelmina
Siama"; geboren
"omstreeks
1922"
1922
DetailsSaman KisaranIndonesië10-09-1924kelnerCulemborgvastlegging naam
"Lillik Saman";
echtgenoot van Kate
Adriana Kuit (geb.
Rotterdam 28-2-1928), ook
genaturaliseerd ogv dit
wetsvoorstel
1924
DetailsKamsana Padang PandjangIndonesië25-08-1930[niet vermeld]Zuthpenechtgenote van Theodorus
Schoonheyt; verlening
naam "Theresia
Leonie Kamsana"
1930
DetailsSoenarmi BandoengIndonesië18-03-1915[niet vermeld]Berg en Dalechtgenote van Carl
Gustav Bromm; verlening
naam "Soenarmi
Kalpani"
1915
DetailsSoemirah TegalIndonesië15-05-1933[niet vermeld]Enschedeechtgenote van George
Phillip Koch;
vaststelling naam
"Soepiah
Soemirah"
1933
DetailsRoepat MadoeraIndonesië01-01-1920wasbaas ter koopvaardijRotterdamvaststelling naam
"Theodoor
Roepat"; geboren
"omstreeks
1920"
1920
DetailsSoehani MalangIndonesië03-08-1927bankwerkerVelpechtgenoot van Eli van
Gessel; vaststelling naam
op "Han
Soehani"
1927
DetailsPopoh RantjaekekIndonesië16-11-1945[niet vermeld]Waalwijkechtgenote van Dirk van
der Harst; vaststelling
naam "Anny
Popoh"
1945
DetailsSuhartini KrojaIndonesië10-10-1934[niet vermeld]Soestdijkechtgenote van Jan
Hickman; verlening naam
"Toemirah
Suhartini"
1934
DetailsSoehartatik KediriIndonesië01-01-1923[niet vermeld]Ermeloechtgenote van Rudy
Eduard Hendriksz;
vaststelling naam
"Sumarlik
Suhartatik"; geboren
"omstreeks
1923"
1923
DetailsSuhartinah MalangIndonesië11-12-1933[niet vermeld]Apeldoornechtgenote van Willem
Theo Schumacher;
vaststelling naam
"Ineke van
Dauw"
1933
DetailsSoekirah MoentilanIndonesië01-01-1905zonderEindhovenweduwe van Ferdinand
Alexander Wolff;
vaststelling naam
"Agnes
Soekirah"
1905
DetailsIsmangil DjokjakartaIndonesië11-03-1923kelnerWeespvaststelling naam
"Djaenab
Ismangil",
achternaam ook voor
minderjarige wettige
kinderen
1923
DetailsAsmi KoeninganIndonesië01-01-1900zonders-Gravenhageweduwe van Toi Schie;
vaststelling naam
"Maria Asmi";
geboren "omstreeks
1900"
1900
DetailsRumpin DjakartaIndonesië05-02-1934samenstellerAmsterdamvaststelling naam
"Tony Rumpin"
1934
DetailsSamioen SoerabajaIndonesië01-01-1908montagewerkerRotterdamvaststelling naam
"Soemo
Samioen"; geboren
"omstreeks
1908"
1908
DetailsArsinah DjakartaIndonesië01-01-1933[niet vermeld]Zutphenechtgenote van Eddy
Xenophons Kal;
vaststelling naam
"Johanna
Arsinah"; geboren
"omstreeks
1933"
1933
DetailsMuhamad DjakartaIndonesië12-08-1932 Rotterdamvaststelling naam
"Julius Junus
Muhamad"
1932
DetailsSukana TjibatoeIndonesië26-04-1926 Utrechtvaststelling naam
"Irie Soekana"
1926
DetailsBambang Oetomo SemarangIndonesië21-04-1925 Deventervaststelling naam
"Raoul Bambang
Oetomo" en voornamen
minderjarige wettige
kinderen als
"Suparto" en
"Endang
Suwarni"
1925
DetailsWaripah ModjoagoengIndonesië01-01-1905 s-Gravenhagevaststelling naam
"Maria
Waripah"; geboren
"omstreeks
1905"
1905
DetailsTedjaadisurya DjombangIndonesië21-10-1912 Zaandamechtgenoot van Ursula
Widyawati
Tedjaadisurya/Hoey Nio
Lim; wijziging naam in
"Bing Hwat
The"; wijziging
voornamen minderjarige
wettige kinderen
Christina Maria Aida in
"Ay Lien",
Maria Jacintha Iswantini
in "Swan Lien"
en Margaretha Maria Ukita
in "Siu Lien"
1912
DetailsKoetji PoerworedjoIndonesië01-01-1913 Bredaweduwe van Milau
Johannis; vaststelling
naam "Maria
Koetji"; geboren
"omstreeks
1913"
1913
DetailsKasbolah PoerwoasriIndonesië05-05-1936 Culemborgvaststelling naam
"Tirtoredjo
Kasbolah"
1936
DetailsSatiah KarangplosoIndonesië28-10-1910 Amsterdamvaststelling naam
"Satina Satiah"
1910
DetailsRimularso Randoedong-KalIndonesië09-02-1950 Hilversumvaststelling naam
"Rim Rimularso"
1950
DetailsMimi Yohamei BandoengIndonesië01-01-1952 Edevaststelling naam
"Naomi Yohamei"
1952
DetailsKarsie PrigenIndonesië01-01-1903zonderBeverwijkweduwe van Reinier
Niggebrugge; verlening
naam "Magda
Karsie";
geboortedatum fictief:
alleen geboortejaar
vermeld
1903
DetailsSoetarto SoengailiatIndonesië06-04-1905huidartsAmsterdamverlening naam
"Tapoa Marama
Soetarto"
1905
DetailsRoesli PadangIndonesië03-03-1913apothekersassistentAmsterdamverlening naam "Bob
Roesli", achternaam
ook aan minderjarige
wettige kinderen
1913
DetailsAchmad DairinIndonesië01-01-1925scheepsbediendeRotterdamvaststelling naam
"Robert Irianto
Achmad"; geboren
"omstreeks
1925"
1925
DetailsAmzah DjatinegaraIndonesië25-11-1923 Arnhemechtgenote van Christiaan
Herman Paulus; verlening
naam "Maria
Elisabeth Amzah"
1923
DetailsKastoer GrissikIndonesië17-03-1927kelnerRotterdamverlening naam
"Sugiarto
Kastoer", ook voor
minderjarige wettige
kinderen
1927
DetailsDarpi SidaredjaIndonesië07-09-1917 Bilthovenechtgenote van Willem
Frederiksz; verlening
naam "Deetje
Darpi"
1917
DetailsSoekjan PangerananIndonesië18-07-1922 Amsterdamvaststelling naam
"Sailoe
Soekjan"
1922
DetailsSikam BangkalanIndonesië28-08-1922kelnerAmsterdamverlening naam
"Martin Sikam",
achternaam ook voor
minderjarige wettige
kinderen
1922
DetailsLeginah MalangIndonesië07-01-1936 Doetinchemechtgenote van Willem
Johan Stollé; verlening
naam "Lidia
Leginah"
1936
DetailsRawi BangkalanIndonesië01-01-1927kokAmsterdamvaststelling naam
"Mohamad Rawi";
aan de minderjarige
kinderen geboren uit
"Moeafeah"
(geb. Bangkalan 2-2-1930)
staande haar huwelijk met
Rawi, wordt het
Nederlanderschap
onthouden; geboren
"omstreeks
1927"
1927
DetailsManisah PoerbalinggaIndonesië24-05-1945zonderGroningenechtgenote van Gustaaf
Adolf Macaré; verlening
naam "Marietje
Manisah"
1945
DetailsSami DjakartaIndonesië01-01-1910 Edevaststelling naam
"Maria Sami";
geboren "omstreeks
1910"
1910
DetailsSjaiful Arifien SawahloentoIndonesië26-05-1919 Harderwijkechtgenoot van Emmy van
der Voet; vaststelling
naam "Sjaiful
Arifien"
1919
DetailsTalib BogorIndonesië01-01-1919wasbaasRotterdamverlening naam
"Robert Talib";
geboren "omstreeks
1919"
1919
DetailsOetomo TrenggalekIndonesië07-07-1916bouwkundig tekenaarMaastrichtverlening naam
"Franciscus
Oetomo", achternaam
ook voor minderjarige
wettige kinderen
1916
DetailsSoegiatie SemarangIndonesië18-04-1901huishoudsters-Gravenhagevaststelling naam
"Maria
Soegiati"
1901
DetailsTiplak BanjoemasIndonesië01-01-1912kokkins-Gravenhageweduwe van Narsoen;
vaststelling naam
"Maria Tiplak";
geboren "omstreeks
1912"
1912
DetailsSampan ModjokertoIndonesië01-01-1926 Rotterdamvaststelling naam
"Abdoel
Sampan"; geboren
"omstreeks
1926"
1926
DetailsBakar BangkalanIndonesië01-01-1928 Rotterdamvaststelling naam
"Pusal Bakar"
1928
DetailsRoosmina SoeberaloerIndonesië01-01-1892zonderAmsterdamweduwe van Friedrich
Wilhelm Lemmermann;
verlening naam
"Elisabeth
Roosmina"; geboren
"omstreeks
1892"
1892
DetailsKamin SoerabajaIndonesië01-01-1925 Dierenechtgenote van Niti
Astro; verlening naam
"Astrid Kamin";
geboren "omstreeks
1925"
1925
Pagina 1 of 371