Startpagina     Zoek     Laatste zoekresultaten     Toon Alles  

Alles doorzoeken:

37021 records gevonden
  (Totaal records:37021)       Pagina 1 van 1481    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

records per pagina
 Soort besluit AchternaamVoornamenGeb.datumGeb.plaatsGeb.landWoonplaatsOpmerkingen
Detailsnaturalisatie Soepardji1-8-1898Pati Leusdenvastlegging naam
"Soepardji de
Patier"
Detailsnaturalisatie Ngabdi20-9-1920Semarang Wormerveervastlegging naam
"Maurice
Marlag", zoon
"Aridjimoen"
(Salatiga 10-5-1944)
-> "Harry
Marlag", dochter
"Roekinem"
(Semarang 9-7-1942) ->
"Ingrid Marlag"
Detailsnaturalisatie Erna31-1-1935Kebumen Groningenvastlegging naam
"Erna de Witt"
Detailsnaturalisatie Samidjem15-4-1900Djokjakarta Krimpen a/d IJsselvastlegging naam
"Samidjem
Taets"
Detailsnaturalisatie Suratmo1934Kedungkembar Menaldumvastlegging naam
"Suratmo Rachmad
Effendi"
Detailsnaturalisatie Rachmad29-12-1927Balapulang LeersumVastlegging naam
"Rachmad Jadzi"
Detailsnaturalisatie Noermina19-11-1898Bandoeng s-Gravenhagevastlegging naam
"Elise van der
Putten". Weduwe van
Jacob Pikal.
Detailsnaturalisatie Deradjat23-11-1938Bandjirmasin UtrechtNaam vastgesteld op
"Robertus
Sangidi"
Detailsnaturalisatie Soemilah7-9-1883Djokjakarta Rotterdamweduwe van Johannes
Cornelis Leopold Lammers.
Vastlegging van voornaam
"Francisca" en
achternaam
"Voorneman"
Detailsnaturalisatie Djamat1-1-1926Semarang Westerborkvastlegging naam
"Djamat
Willemse",
achternaam ook voor
minderjarige wettige
kinderen
Detailsnaturalisatie Kaminah2-1-1901Banjoemas Soestvastlegging naam
"Kaminah
Keijner"
Detailsnaturalisatie Tinah31-8-1903Bringin Almeloweduwe van Charles Pieter
Adolf Vincentie.
Vastlegging naam
"Augsutina
Vincentie"
Detailsnaturalisatie Wasahplm. 1904Tjihandjoeang s-Gravenhagevastlegging naam
"Johanna Snoek"
Detailsnaturalisatie Halima2-7-1942Balikpapan s-Gravenhagevastlegging naam
"Halima
Ravestijn"
Detailsnaturalisatie Siaplm. 1904Soekoredjo s-Gravenhageweduwe van Amir.
Vastlegging naam
"Maria Jansen"
Detailsnaturalisatie Ngadhijem5-5-1890Djokjakarta Arnhemweduwe van Piet van den
Berg. Vastlegging naam
"Maria Magdalena van
den Berg".
Detailsnaturalisatie Rachma16-8-1918Djakarta Utrechtechtgenote van Johnnie
Zimberlin. Vastlegging
naam "Marianne
Rachmat"
Detailsnaturalisatie Martha1-6-1939Modjokerto Voorschotenvastlegging naam
"Martha van
Vianen"
Detailsnaturalisatie Roesmiomstr. 1874Oengaran Puiflijkweduwe van Cornelis
Krommenhoek, vastlegging
naam "Roesmi
Samidja"
Detailsnaturalisatie Djamhoeriomstr. 1936Tjiandjoer Noordwijkerhoutverlening naam
"Cornelis
Doeven"
Detailsnaturalisatie Imah23-6-1889Medan Amsterdamweduwe van Jean Just,
verlening naam "Imah
Just"
Detailsnaturalisatie Dalinem9-1-1894Klaten Rotterdamweduwe van Georges Armand
Paul Jean Rouselle;
verlening naam
"Dalinem
Rouselle"
Detailsnaturalisatie Elisabet14-5-1902Ambarawa s-Gravenhageweduwe van Jozef
Boengamanoe; verlening
naam "Elisabet
Boengamanoe"
Details        
Detailsnaturalisatie Soejatin20-6-1914Toeloengagoeng Vlissingenverlening naam
"Soejatin
Wirjosoekarto"

Samenstelling: mr. D.M. de Calonne en Tj. Schillhorn van Veen. (Her)publicatie van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding. Commercieel gebruik verboden | Site powered by DaDaBIK