Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 369 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsRahanteinAlfons PaulusWaurIndonesië7-12-1925fabrieksarbeiderMontfortechtgenoot van Maria
Alida Kloatubun
naturalisatie
DetailsDotulongBoeng Jacob Dirk
Albernesus Gerungan
WawalintowanIndonesië19-3-1934metaaldraaier  naturalisatie
DetailsMull, van derWillem Roy IrioWedaIndonesië9-1-1951niet vermelds-Gravenhage naturalisatie
DetailsPaaysMartha LeonoraWedaIndonesië27-4-1928 Assenechtgenote van Jozef
Terinathe
naturalisatie
DetailsSalunessaMartinusWedaIndonesië6-8-1923elektrisch-lasserBolswardverlening voor- en
achternaam
naturalisatie
DetailsHoekoeboenJoëlWedoearIndonesië15-2-1926 Zwolleechtgenoot van Catharina
Rahajaan
naturalisatie
DetailsSachumskyJosefWeenenOostenrijk19-3-1894hoofdopzichter der
landschapswerken
Donggala (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsHolubJohannWeenenOostenrijk6-7-1893administrateur van eene
volkscredietbank
Pontianak, Borneo
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsBäckEmilWeenenOostenrijk9-4-1888koopmans-Gravenhage,
verblijvende te Semarang
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsSendaFerdinand JosefWeenenOostenrijk23-5-1886leeraarBandoeng (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsGoldbergWilhelmWeenenDuitsland4-4-1903procuratiehouderPadang (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsKreuzwendedich von
Schwartzenau
Joachim Anton Carl Ludwig
Adelbert Josef
WeenenDuitsland28-2-1898administrateurSoebang (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsBäckArthurWeenenDuitsland24-12-1900koopmanSemarang (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsHenckeJohann Christoph HeinrichWeenerPruisen06-06-18511e loods bij het
loodswezen in Straat Bali
Banjoewangi (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsWillettGustavWehenNassau[niet vermeld]boekhouder bij de
Javasche Bank
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsVoglerFriedrich Ludwig WilhelmWeilburgNassau[niet vermeld]off. van gezondheid 1e
kl. bij de militaire
geneeskundige dienst in
Ned. Oost-Indië
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsBovijJean AndréWeilerbachPruisen[niet vermeld]zonder beroepSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSeyfarthMax Carl AugustWeimarSaksen-Wei[niet vermeld]tijd. Opzichter b/d
waterstaat en 's lands
burgerlijke openbare
werken in Ned. Indië
Madjalengka (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBerkesGeorg PhilippWeinolsheimHessen07-01-1883sergeant-majoor werkman
der artillerie
Malang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSayersLoekeWeleriIndonesië27-6-1936inpaksterDordrecht naturalisatie
DetailsErwigAnton KarloWeleriIndonesië8-8-1915havenarbeiderDelft naturalisatie
DetailsWillemszJohannesWeleriIndonesië6-4-1914zonderOosterbeekverlening naam
"Magdalena Christina
Kaltoem" aan
echtgenote bekend staand
als "Kaltoem"
naturalisatie
DetailsTanYoung Lie (Josephine
Alexandra Maryke)
WeleriIndonesië3-2-1945verpleegsters-Gravenhage naturalisatie
DetailsWalianStanlyWeleriIndonesië7-10-1938 Bredaechtgenoot van Victorine
Irene Walian; wijziging
naam in "Sing Tjwan
Tan"
naturalisatie
Details EvyWeleriIndonesië24-5-1957zonderHoogeveenvaststelling naam
"Evy Wouters"
naturalisatie
DetailsAndreasLodewijk CarlWeleriIndonesië5-6-1905magazijnbediendeGeleenechtgenoot van Beata Axtnaturalisatie
DetailsKeijnerBenny RudolfWeleriIndonesië22-7-1943metaalarbeiderTilburg naturalisatie
DetailsHinneFrancisca AlbertinaWeleriIndonesië10-10-1935 Zaandamechtgenote van Louis
Maximiliaan Wunderlich
naturalisatie
DetailsKeijnerJan PieterWeleriIndonesië25-11-1941monteurUtrechtechtgenoot van Sophie
Sayers
naturalisatie
DetailsSchillerPaulienWeleriIndonesië6-7-1899 Valkenburgh-Houthemechtgenote van Alfons
Constant Coorengel
naturalisatie
DetailsAndreasFrederik GerardWeleriIndonesië25-11-1903zonderSittardechtgenoot van Maria
Magdalena Bargon
naturalisatie
DetailsSuryaatmadjaAndreasWeleriIndonesië11-5-1940 Kampenechtgenoot van Cecilia
Goutama/King Lian Go;
wijziging naam in Hong An
Souw
naturalisatie
DetailsCoeneMarie WilhelmineWeltevredenIndonesië7-5-1926bankemployéHaarlem naturalisatie
DetailsHaurissaAnton MathijsWeltevredenIndonesië11-3-19263e stuurman ter
koopvaardij
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsLakatuaArnoldWeltevredenIndonesië19-5-1924adjunct-technisch
ambtenaar op
arbeidsovereenkomst
Ministerie van Verkeer en
Waterstaat
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsSlootJohanna Maria CarlottaWeltevreden-BataviaNed.-Indië02-12-1839zonder beroepBrussel (België)weduwe van Carapiet
Andreas
naturalisatie
DetailsKopsteinFelixWenenOostenrijk04-06-1893Gouvernementsarts 1e
klasse
Bandoeng (Ned.-Indië)dr.naturalisatie
DetailsWisgrillFriedrich JohannWenenOostenrijk26-02-1887tijd. wnd. ingenieur bij
de post-, telegraaf en
telefoondienst in
Ned.-Indië
Bandoeng (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNeumannMarcelWenenOostenrijk16-06-1891handelsbediendeBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNeumannRichardWenenOostenrijk12-01-1879koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNeumannRichard FerdinandWenenOostenrijk22-04-1906planterBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsJacklRudolfWenenOostenrijk07-12-1882directeur van
gemeentewerken van de
gemeente Cheribon
Cheribon (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsUmlauf von BiberfortFranz Cornelius Samuel
Josef
WenenOostenrijk13-11-1876administrateur van een
rubbermaatschappij
Medan (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNasseArthur KarlWenenOostenrijk10-11-1877stationschef bij de
Semarang-Joana
Stoomtrammaatschappij
Semarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsRowlandWilliam RobertWenenOostenrijk05-03-1869zonder beroepSibosoer (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsGrünRudolfWenenOostenrijk20-02-1875geneesheerSoerabaia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsMüllerHeinrichWenenOostenrijk13-09-1890Gouvernementsarts 1e
klasse
Soerabaia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSchusterWalter HugoWenenOostenrijk18-09-1907ambtenaar voor de
binnenvisserij
Soerabaia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsFörster RomswinckelFriedrich Otto WilhelmWenenOostenrijk28-02-1897handelsbediendeWeltevreden (Ned.-Indië)mr.naturalisatie
DetailsKoczian, vonWalter AlexanderWenenOostenrijk29-09-1901tweede stuurmanWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsRohrStephan Franz JosefWenenOostenrijk21-09-18962e stuurman bij de
Koninklijke Paketvaart
Maatschappij
Weltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsPopperAnnemarie SteffieWenenOostenrijk25-7-1911secretaresseBandoeng (Ned.Indië)weduwe van Aron Israel
Schönmann
naturalisatie
DetailsÖsterreicherWaltherWenenOostenrijk2-9-1901artsBandoeng (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsRaderOtwin JosefWenenOostenrijk29-3-1901boekhouderBatavia (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsKnerrMathiasWengen gem. St. GeorgenBeieren26-05-1884detachementscommandant 2e
kl. bij de Gewapende
Politie
Soengei-Penoeh
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsFordatkossuJacobWerainIndonesië1-1-1917 Twello naturalisatie
DetailsBielerTheodor MoritzWerdershausenAnhalt Des[niet vermeld]kapitein der infanterie
van het Ned.-Indisch
leger
verblijf houdende te
Nijmegen
 naturalisatie
DetailsSauseleChristianWergensteinZwitserlan[niet vermeld]adjudant-onderofficierSamarang (Ned.-Indië)kanton Graubündennaturalisatie
DetailsTalapessijLouis AlexanderWerianggiIndonesië26-7-1937verplegerNoordwijk naturalisatie
DetailsRahaelChristomusWerkaIndonesië18-10-1926scheepsbediendeZevenaarechtgenoot van Ria Rieka
Wattimena
naturalisatie
DetailsDjoewariImamWeroeIndonesië15-5-1917employé in vaste dienst
bij de P.T.T.
Haarlemvastlegging voor- en
achternaam
naturalisatie
DetailsMelesFelifWersarIndonesië2-8-1930busschauffeurArnhem naturalisatie
DetailsAmmedickErnst August CarlWeselPruisen[niet vermeld]2e
luitenant-magazijnmeester
3e klasse der artillerie
v/h Ned. Oost-Indisch
leger
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsEgenerEmil FriedrichWeselPruisen02-02-1847logementhouderProbolingo (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNoyaCarolinaWesterborkIndonesië28-1-1954zonderMoordrecht naturalisatie
DetailsNoyaRoy ErikWesterborkIndonesië30-5-1955zonderMoordrecht naturalisatie
DetailsEschelsCarlWesterlandSleeswijk12-05-1889werkmeesterSigli (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKadmaijerAlbertWetngilIndonesië17-3-1927 Groesbeek naturalisatie
DetailsKnifflerFranz LudwigWetzlarPruisen[niet vermeld]koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBiegon von CzudnochowsskiCarl Joseph HubertWevelinghovenPruisen[niet vermeld]sergeant-majoor,
schrijver bij de
geneeskundige dienst in
Ned.-Indië
Ned.-Indië naturalisatie
DetailsEdwardsThomas JeoffreijsWhitchurch-SalopGroot-Brit[niet vermeld]administrateurres. Pekalongan
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsKawczyn'skiHieronymusWierzebaumPruisen20-09-1854adj.-o.off. b/d koloniale
reserve, dienstdoend
officier v/d artillerie
v/h Ned.-Oost-Ind. L
Zutphen naturalisatie
DetailsEttingshausKarl Ernst AdolfWiesbadenPruisen17-07-1890bouwkundig tekenaarMeester Cornelis
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsSchwingHeinrich Friedrich
Valentin Moriz
WiesbadenPruisen[niet vermeld]sergeant-élève van de
militaire school te
Meester Cornelis
Meester Cornelis
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsKrugJohannes JuliusWiesbadenPruisen05-03-18552e luitenant der
infanterie van het
Ned.-Indisch leger
Poeloe-Bras (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsRösslerErnstWiesbadenNassau[niet vermeld]inspecteur voor het
boswezen in Ned.-Indië
thans met verlof hier te
lande
zich schrijvende Ernst
von Röessler
naturalisatie
DetailsFeldmannAugustWieslochBaden[niet vermeld]officier van gezondheid
3e klasse
Samarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKunzeAdolph HerrmannWildenfelsSaksen[niet vermeld]off. van gezondheid 2e
kl. bij de militaire
geneeskundige dienst in
Ned. Oost-Indië
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsHöpfnerFriedrich Peter AlbertWilhelmshavenPruisen04-04-1895onderwijzerDepok (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKrugFritz OttoWilhelmshavenPruisen20-05-1899instrumentmakerWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsWaszklewiczAdam ErnestWilnaRusland[niet vermeld]hoofdinspecteur vaccine
op Java en
buitenbezittingen,
dirigerend off. v.
gezondheid 2e kl.
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsObwurzer, vonEckard Augustin Johann
Maria
Wilten-InnsbruckOostenrijk20-08-1890tijdelijk ambtenaarTandjong Pinang
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsSoumeruJakob DafidWindesiNed. Nieuw18-12-1923matroos der 1ste klasse
Kon. Marine
a/b vliegkampschip Karel
Doorman
 naturalisatie
DetailsKuswanto WinduajiIndonesië30-01-1975 Assenvaststelling naam
Constantijn Matatula
naturalisatie
DetailsSchneiderAntonWingerodePruisen[niet vermeld]waarnemend telegrafistProbolingo (Java), Ned.
Oost-Indië
 naturalisatie
DetailsSoewarnoDirk Johan DjokoWinonganIndonesië11-4-1911fabrieksarbeiderApeldoornechtgenoot van Amalia
Theresia Bosch; verlening
naam Dirk Johan Soewarno,
achternaam ook aan
minderjarige wettige
kinderen
naturalisatie
DetailsGoöleSengWiraIndonesië25-1-1927fabrieksarbeiderDoetinchemNederlanderschap
onthouden aan in
Indonesië wonend kind
Noeroeaini (geb. Djember
26-6-1948)
naturalisatie
DetailsMaitorMarthenWiratanIndonesië12-3-1926 Elst naturalisatie
DetailsPalaklelyStephanus JulianusWiratanIndonesië11-9-1927fabrieksarbeiderDoesburg naturalisatie
DetailsOgiMaurits WalterWirosariIndonesië4-3-1915controleurMaastricht naturalisatie
DetailsRohderPaulineWirosariIndonesië9-11-1911zonderMaastrichtweduwe van Johan Frederik
Leopold Stolsz
naturalisatie
DetailsSchäferKarl Ernst HeinrichWissentrupLippe08-07-1893politie-opzienerKalisat (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNasbergSergiusWitebskRusland12-12-1876tijd. admin. 1e kl. van
's Lands
automobieldiensten bij de
Staatsspoor- en Tramwegen
Fort de Kock
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsUrbancikKarlWitkowitzTsjecho-Sl20-10-1872technisch beambteMangani (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsGrumbkowHeinrich Julius Ottomar
Erhard
WittenbergePruisen11-01-1840gegageerd
adjudant-onderofficier
der infanterie bij het
Nederlandsch-Indisch
leger
Bandoeng (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKostyurinSergeWladicaucasusRusland01-02-1898maandgelder b/d
Gouvernements PTT-dienst
Bandoeng (Ned.-Indië)datumnotatie
19-01/01-02-1898
naturalisatie
DetailsPol, van derJan ServaasWlingiIndonesië10-3-1922boekhouderGennep naturalisatie
DetailsBroek, van denMarie AnthoniaWlingiIndonesië6-7-1909niet vermeldUtrechtechtgenote van Josef
Albert Wilhelm Hendrik
Nikijuluw
naturalisatie
DetailsvogelzangHuibert AnthonyWlingiIndonesië10-9-1927leerling-bankwerkerMaastricht naturalisatie
Details JatidjahWlingiIndonesiëomstr. 1905 Zwolleechtgenote van Jozef
Karel Schmidt; verlening
naam "Jatidjah
Simon"
naturalisatie
Pagina 369 of 371