Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 1 of 3703
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsResodihardjo SoloIndonesië1908kelners-Gravenhageminderj.kinderen
geslachtsnaam
"Resodihardjo",
hijzelf voornaam
"Franciscus"
naturalisatie
DetailsBendoro Raden Adjeng
Mirjam, dochter van Pakoe
Alam V
 DjokjakartaIndonesië27-8-1888zonders-Gravenhage naturalisatie
DetailsJaktoer GersikIndonesië2-2-1916kok op de grote vaarts-Gravenhagewettige nakomelingen
krijgen geslachtsnaam
"Jaktoer",
hijzelf voornaam
"Jacobus"
naturalisatie
DetailsIrasid RappangIndonesië1-1-1923werkman bij het Min. v.
Oorlog
s-Gravenhagevastlegging naam
"George
Irasid", achternaam
ook voor minderjarige
wettige kinderen
naturalisatie
DetailsSalie SoekoliloIndonesië27-9-1913kelnerAmsterdamvastlegging naam
"Johannes
Salee", achternaam
ook voor minderj. wettige
nakomelingen
naturalisatie
DetailsSlamet SalatigaIndonesië1-1-1905burger-employé bij de
radardienstvan de Kon.
Luchtmacht
Amersfoortvastlegging naam
"Johannes
Slamet", dochter
"Sisar" (Mr.
Cornelis 17-7-1937) ->
"Sisar Slamet".
naturalisatie
DetailsSoetikno RambipoedjiIndonesië5-9-1923kantoorbediendeAmsterdamvastlegging naam
"Richard
Soetikno"
naturalisatie
DetailsSerail SampangIndonesië20-7-1920kantoorbediendes-Gravenhagevastlegging naam
"Adil Serail",
achternaam ook voor
minderjarige wettige
kinderen
naturalisatie
DetailsPaul MedanIndonesië20-10-1929monteurs-Gravenhagevaststelling naam
"Peter Paul"
naturalisatie
DetailsDjiem Soeroeh bij SalatigaIndonesiëplm. 1922zonderBredavrouw. vastlegging naam
"Dora Djiem"
naturalisatie
Pagina 1 of 3703