Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 8 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsDajohLodewijk Manuel Othniel    Medan toepasselijk
DetailsDamankoeToontje Alida    Bandoeng toepasselijk
DetailsDamankoeElfe Rene Aria    Bandoeng toepasselijk
DetailsDamme, vanMarinus    Buitenzorg toepasselijk
DetailsDamopoliJacob    Poerworedjo toepasselijk
DetailsDamopoliAdriaan    Poerworedjominderj.kind. (Dampoli)toepasselijk
DetailsDamopoliWilmina    Poerworedjominderj.kind. (Dampoli)toepasselijk
DetailsDamopoliJohanna    Poerworedjominderj.kind. (Dampoli)toepasselijk
DetailsDamopoliJacomina    Poerworedjominderj.kind. (Dampoli)toepasselijk
DetailsDamopoli-iRobert Bertus    Batavia toepasselijk
DetailsDamopoli-iAnnamieke Georgine    Batavia toepasselijk
DetailsDamopoli-iArthur Lucas Johannes    Batavia toepasselijk
DetailsDanJohan Richard    Bandoeng toepasselijk
DetailsDanJohanna Maria    Bandoeng toepasselijk
DetailsDanJosephine Rosana    Bandoeng toepasselijk
DetailsDanekesKarel Evert    Batang Pekalongan) toepasselijk
DetailsDaniëlsNN    Tjepoe (Rembang) toepasselijk
DetailsDarenaLena    Makassar toepasselijk
DetailsDarmanNN    Weltevreden toepasselijk
DetailsDarsiNN    Soerabaja toepasselijk
DetailsDavidMeida    Meester Cornelis toepasselijk
DetailsDavidMarietje    Bandoeng toepasselijk
DetailsDavidsonEdward Blaney    Kediri toepasselijk
DetailsDeclercqJules    Tjimahi (W. Java) toepasselijk
DetailsDeclerqMaria Helena    Pakisadji (Pasoeroean) toepasselijk
DetailsDeel, vanLoekiani Wilhelmina    Bandoeng toepasselijk
DetailsDeibertMaria    Bandoeng toepasselijk
DetailsDeichmanPetronella    Padang toepasselijk
DetailsDelarueWillem    Tjiandjoer (Preanger
Regentsch.)
 toepasselijk
DetailsDelarueMarie    Tjiandjoer (Preanger
Regentsch.)
 toepasselijk
DetailsDelden, vanMaria Rosalina    Padang toepasselijk
DetailsDelimaMertinst Mourind    Medan toepasselijk
DetailsDelsen, vanSara    Krawang (Batavia) toepasselijk
DetailsDemmeniKarel Henri    Ngandjoek (Kediri) toepasselijk
DetailsDemmeniChristine    Batavia toepasselijk
DetailsDemmeniJenny    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsDengahFrits Hendrik    Soemberporrong toepasselijk
DetailsDengahJuliana Sophia Johannette    Soemberporrong (Lawang,
O.Java)
 toepasselijk
DetailsDengahAnna Paulina    Soemberporrong (Lawang,
O.Java)
 toepasselijk
DetailsDengahEduard Adriaan    Soemberporrong (Lawang,
O.Java)
 toepasselijk
DetailsDengahAlbert Runtuwarow    Soerabaja toepasselijk
DetailsDengahCornelis Boes    Weltevreden toepasselijk
DetailsDenscherJohan Friederich    Lembang (W. Java) toepasselijk
DetailsDeteJohan Christiaan    Magelang toepasselijk
DetailsDeteHendrika    Magelang toepasselijk
DetailsDeursen, vanAnthonius    Magelang toepasselijk
DetailsDeutekom, vanJaap    Taroetoeng (Tapanoeli) toepasselijk
DetailsDeuxChristian Bernardus
Zacarias
    Adipala (Midden Java) toepasselijk
DetailsDewannaMariana Helena    Amboina toepasselijk
DetailsDiasRachel    Cheribon toepasselijk
DetailsDiasSeumuel Zatkaria    Koeta Radja toepasselijk
DetailsDiasBenjamin    Geen wp. vermeld toepasselijk
DetailsDiasJuliana    Djokjakarta toepasselijk
DetailsDickartPieter    Batavia toepasselijk
DetailsDidinDaoed    Amboina toepasselijk
DetailsDieënMientje    Bataviaechtgenote van
I.J.Turangan
toepasselijk
DetailsDietscherNN    Bandjaratma (Pekalongan) toepasselijk
DetailsDijenArnold    Rogodjampi (Besoeki) toepasselijk
DetailsDijenSoekina Sofia Marie    Rogodjampi (Besoeki) toepasselijk
DetailsDijenAdriaan Markus    Rogodjampi (Besoeki) toepasselijk
DetailsDijenAdolf Albrecht Thomas    Rogodjampi (Besoeki) toepasselijk
DetailsDijk, vanWillem    Talok (O. Java) toepasselijk
DetailsDijkhoffCarel    Magelang toepasselijk
DetailsDijkstraWillem    Malang toepasselijk
DetailsDikkenboer, denJan Willem    Batavia toepasselijk
DetailsDikkenboer, denCorrie    Batavia toepasselijk
DetailsDikroKatharine    Bandoeng toepasselijk
DetailsDimontiEdwin    Batavia toepasselijk
DetailsDirkErnestus Ernest    Batavia toepasselijk
DetailsDirksenHerman    Magelang toepasselijk
DetailsDittbernerSuzanna    Meester Cornelis toepasselijk
DetailsDjagiaMatheus    Magelang toepasselijk
DetailsDjagiaMartha Albertine    Magelang toepasselijk
DetailsDjagiaDaniël Petrus    Magelang toepasselijk
DetailsDjagiaMargaretha Johanna    Magelang toepasselijk
DetailsDjagiaElisabeth    Magelang toepasselijk
DetailsDjajadiningratLoekman    Weltevreden toepasselijk
DetailsDjajadiningratLoekmani    Weltevreden toepasselijk
DetailsDjaloengkanZeth    Tanah Manis (Besoeki) toepasselijk
DetailsDjieHan Jang    Blitar toepasselijk
DetailsDjieHan Siang    Buitenzorg toepasselijk
DetailsDjieTing Soen    Toeloengagoeng (O. Java) toepasselijk
DetailsDjieKing Hauw    Toeloengagoeng (O. Java) toepasselijk
DetailsDjieTing Hian    Kediri (O. Java) toepasselijk
DetailsDjieLie Nio    Kediri (O. Java) toepasselijk
DetailsDjieSien Nio    Kediri (O. Java) toepasselijk
DetailsDjieKing Hoen    Kediri (O. Java) toepasselijk
DetailsDjieKing Hoo    Kediri (O. Java) toepasselijk
DetailsDjieTeng Gwan    Blitar (O. Java) toepasselijk
DetailsDjilantikJacob Johannes    Buitenzorg toepasselijk
DetailsDjoaKhoen Hong    Soerabaja toepasselijk
DetailsDjorghiMartho    Batavia-Centrum toepasselijk
DetailsDjwaPien Nio    Magelang toepasselijk
DetailsDomburg Scipio, vanErna    Moearaaenim (Palembang) toepasselijk
DetailsDominggosConstantina    Makassar toepasselijk
DetailsDomingoEugenie    Padang toepasselijk
DetailsDomingoDavid    sf(O.Java) toepasselijk
DetailsDongelen, vanCornelia Helena    Amboina toepasselijk
DetailsDonkAnnie    Klaten (Midd. Java) toepasselijk
DetailsDonkerBernardina Pieternella
Johanna
    Batavia toepasselijk
Pagina 8 of 371