Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 9 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsPicardAdrianusAmbarawaNed.-Indië26-06-1889vliegeniers-Gravenhage naturalisatie
DetailsPlateFerdinandSemarangNed.-Indië15-04-1843zonder beroepArima (Japan) naturalisatie
DetailsPrillwitzErnst Adelbert JohannSoekaboemiNed.-Indië09-09-1898kandidaat-houtvesterWageningen naturalisatie
DetailsPrillwitzPeter Maximilian Hermann
Hub.
GaroetNed.-Indië03-06-1900kandidaat-houtvesterWageningen naturalisatie
DetailsPryceAugusta ElizabethBataviaNed.-Indië25-01-1886zonder beroeps-Gravenhagegesch. echtgen.v.
Christian Paul Friedrich
Karl Anspach
naturalisatie
DetailsQuarteroJohannes FredericusPasoeroeanNed.-Indië[niet vermeld]2e luitenant der
infanterie bij het
Nederlandsch-Indisch
leger
Ned.-Indië naturalisatie
DetailsRanzow, vonJulius Carel ConstantijnSamarang (Java)Ned.-Indië04-11-18633e commies bij de post-
en telegraafdienst
Samarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsRappard, vanAnna AdèleTirto res. PekalonganNed.-Indië09-12-1883zonder beroeps-Gravenhageweduwe van Hermann Paul
Adolf von Halem
naturalisatie
DetailsRenaudEmile Jean Jacques
Guilleaume
BataviaNed.-Indië01-10-1887vrouwenartsRotterdamdr.naturalisatie
DetailsRiegeKurtMenadoNed.-Indië13-06-1910hulp-machinists-Gravenhagelaatstelijk wonende te
's-Gravenhage, thans
varende
naturalisatie
DetailsRijkLeonard André JosephSoerabajaNed.-Indië01-08-1877bibliothecaris en
vertaler
Kuala Lumpur, Selangor
Gefedereerde Maleische
Staten
 naturalisatie
DetailsRivaiAbdulBenkoelenNed.-Indië13-08-1871artsAmsterdam naturalisatie
DetailsRoo, deJacoba Johanna Wilhelmina
H.
BataviaNed.-Indië06-06-1868zonder beroep's-Gravenhageweduwe van mr. Hermanus
Jacob Coster
naturalisatie
DetailsRoosegaarde BisschopAugust DirkSamarang JavaNed.-Indië06-11-1865koopmanApeldoorn naturalisatie
DetailsRoosteeAnnieSoerabaiaNed.-Indië04-06-1892kantoorbediendeDordrechtrecht verleend om deze
naam en voornaam te
dragen
naturalisatie
DetailsRuitenbachLaura Elisabeth Carolina
Anna
RembangNed.-Indië03-11-1848journalistes-Gravenhageweduwe van Johan Hartman
Bernhard Hogewoning
naturalisatie
DetailsSandbergChristoph George
Sigismund
MagelangNed.-Indië22-03-1866geoloogWeltevreden (Ned.-Indië)Jhr. dr.naturalisatie
DetailsSandersDjemila JohannaDjemberNed.-Indië11-05-1886zonder beroepWassenaargesch. echtgen. v.
Heinrich Wilhelm Reich
naturalisatie
DetailsSauerMatheus Jacobus HeinrichParie-BatoeNed.-Indië[niet vermeld]2e luitenant der
infanterie bij het
Nederlandsch-Indisch
leger
Ned.-Indië naturalisatie
DetailsSchaeferGustavSoerabajaNed.-Indië12-02-1895kandidaat scheikundig
ingenieur
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsSchaierHedwig RachelKoeta-RadjaNed.-Indië16-01-1905zonder beroepMakassar (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSchmidtEmilie MarieSoerabaiaNed.-Indië10-10-1867zonder beroepGolfe Juan (Frankrijk)wed. v. Antoine Donat
Ardisson en v. Adriaan
Eschauzier
naturalisatie
DetailsSchwarzMarie BeatriceBataviaNed.-Indië12-07-1898leraresUtrecht naturalisatie
DetailsSchwarzWolfgangSoerabaiaNed.-Indië03-01-1895zonder beroepUtrecht naturalisatie
DetailsSiaudhaiO.DjokjakartaNed.-Indië08-08-1881student in de medicijnenAmsterdam naturalisatie
DetailsSlootJohanna Maria CarlottaWeltevreden-BataviaNed.-Indië02-12-1839zonder beroepBrussel (België)weduwe van Carapiet
Andreas
naturalisatie
DetailsSonntagHeinrich Diederik HermanBataviaNed.-Indië09-09-1899zonder beroepWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSpall, vanWillem EduardBataviaNed.-Indië[niet vermeld]secretaris der Algemene
Rekenkamer in Ned.-Indië
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsStaringJacoba MariaSoerabajaNed.-Indië14-05-1898zonder beroeps-Gravenhageweduwe van Charles Otto
Huston
naturalisatie
DetailsStolzMatildaDepokNed.-Indië02-10-1899studentes-Gravenhage naturalisatie
DetailsTaschnerFrits Eduard AntonMeester-CornelisNed.-Indië06-12-1898handelsbediendeSoerabaia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsTaschnerKarel FrederikAmbarawaNed.-Indië25-03-18962e werktuigkundige bij de
Gouvernementsmarine
Soerabaia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsTaschnerOlga WaleskaBuitenzorgNed.-Indië12-06-1900handelsbediendeSoerabaia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsTehupeioryWillem KarelEma afd. AmboinaNed.-Indië18-11-1883geneesheerBanka (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsTellerWalterSoerabaiaNed.-Indië02-04-1910zonder beroeps-Gravenhage naturalisatie
DetailsThomasTheodoorSamarangNed.-Indië15-03-1868adspirant-ambtenaar bij
de rechterlijke macht in
Ned.-Indië
Leidenmr.naturalisatie
DetailsThwan SoenTanBangkalanNed.-Indië04-02-1866zonder beroepSemarang (Ned.-Indië)tijdelijk verblijf
houdende te
''s-Gravenhage
naturalisatie
DetailsTjoYoh ThoanSoerabaiaNed.-Indië18-08-1890kok's-Gravenhage naturalisatie
DetailsVersteeghCornelia Johanna
Francisca
AmboinaNed.-Indië12-11-1869zonder beroeps-Gravenhageweduwe van Dirk Jan Reeknaturalisatie
DetailsVleuten, vanAnna MariaPekalonganNed.-Indië19-07-1858zonder beroepNice (Frankrijk)wed.v. Francesco Luigi
Vincenzo Deogratias M.
Isasca
naturalisatie
DetailsVolzAugust WilhelmMeester-CornelisNed.-Indië14-10-1899handelsbediendes-Gravenhage naturalisatie
DetailsWarrisalAlfred Frank WillyBataviaNed.-Indië30-10-1910studentMeester Cornelis
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsWarrisalJakobus MesschaertTimor KoepangNed.-Indië28-02-1877handelsbediendeMeester Cornelis
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsWattendorffAdolph Joan BernardBataviaNed.-Indië[niet vermeld]laatstelijk algemeen
secretaris v/h
Gouvernement in
Ned.-Indië
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsWeiheJustus Friedrich AlfredMenadoNed.-Indië01-07-1882zonder beroeps-Gravenhage naturalisatie
DetailsWeinbergLeopoldine FernandaSoerabaiaNed.-Indië03-07-1906boekhoudsters-Gravenhage naturalisatie
DetailsWettsteinHans Otto FerdinandNgrambeNed.-Indië23-03-1898students-Gravenhage naturalisatie
DetailsWinterJan Lodewijk AdolphBataviaNed.-Indië[niet vermeld]chef v/h personeel v/h
bijwerken der algemene
boeken en rekeningen b/h
Dep. van Fin. …
Kramat (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsWitzenburg, vanAnnaSemarangNed.-Indië03-11-1902studenteLeiden naturalisatie
DetailsWyssHenriette AntoinetteDjokjakartaNed.-Indië25-06-1886zonder beroeps-Gravenhage naturalisatie
DetailsYoungEvert TheodoorSoerabajaNed.-Indië19-04-1865handelsgeëmployeerdeSoerabaija (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsZorabEliazarSamarangNed.-Indië26-05-1864zonder beroepLeidenmr.naturalisatie
DetailsEnde, vonLouis Joseph Ferdinand
Eduard
Goenoengsaharie (Java)Ned. Oost-[niet vermeld]1e luitenant der
infanterie van het
Nederlandsch-Oost-Indisch
leger
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsMatheronEduard CarolusSamarang (Java)Ned. Oost-[niet vermeld]2e luitenant der
infanterie van het
Nederlandsch-Oost-Indisch
leger
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsSchultzJohan Carel FrederikSoerakarta (Java)Ned. Oost-[niet vermeld]2e luitenant der
infanterie van het
Nederlandsch-Oost-Indisch
leger
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsLimaheluwWillem AlexanderManokwariNed. Nieuw21-8-1919fabrieksarbeiderAmsterdam naturalisatie
DetailsSoumeruJakob DafidWindesiNed. Nieuw18-12-1923matroos der 1ste klasse
Kon. Marine
a/b vliegkampschip Karel
Doorman
 naturalisatie
DetailsApituleyJulianus LamberthNamberNed. Nieuw24-7-1926scheepsbouwkundig
tekenaar
Rotterdam naturalisatie
DetailsLetworyEliazerPomNed. N-G18-9-1925machinebankwerkerMaassluis naturalisatie
DetailsArnoldJan WillemBataviaNed. Indië[niet vermeld]landeigenaarAmsterdam naturalisatie
DetailsBanckJohann ErichSoerabaijaNed. Indië[niet vermeld][niet vermeld]s-Gravenhagemr.naturalisatie
DetailsBrodieLodewijk GodfriedBataviaNed. Indië26-01-1848advokaat en procureur bij
de raad van justitie te
Samarang
Samarang (Ned.-Indië)mr.naturalisatie
DetailsChaulanEtienne Edmond FerdinandBataviaNed. Indië11-10-1848zonder beroepBatavia (Ned.
Oost-Indië)
 naturalisatie
DetailsFaber, vonKarelBataviaNed. Indië23-02-1865student a/d
Rijks-universiteit te
Utrecht
Utrecht naturalisatie
DetailsGiessen, vanFransTjitarapNed. Indië[niet vermeld]sergeant-titulair bij het
7e regiment infanterie
Utrecht naturalisatie
DetailsHerrmannAugust FrederikAmoerangNed. Indië[niet vermeld]geëmploijeerde v/d
factorij der Ned.
Handelmaatschappij
Batavia (Ned.
Oost-Indië)
 naturalisatie
DetailsMol, vanHenry Louis FerdinandSemarangNed. Indië06-11-1862klerk op het
residentiekantoor te
Semarang
Semarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsOven, vanAlbert Karel CorneliusPengkolNed. Indië22-05-1861gemeente-ontvanger
residentie Passoeroean
Woerden naturalisatie
DetailsPeitschFrans Carel AugustBataviaNed. Indië[niet vermeld][niet vermeld]Almelo naturalisatie
DetailsWhiteJames WilliamSemarangNed. Indië11-09-1865zonder beroepSemarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsYoungJacobus FredericusBataviaNed. Indië26-09-1864onderwijzer 3e kl. b/h
openb. Lager onderwijs
voor Europeanan en met
deze gelijkgestelden
Semarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsGrimmJohann PeterGraevenwiesbachNassau[niet vermeld]zendelingBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsWillettGustavWehenNassau[niet vermeld]boekhouder bij de
Javasche Bank
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKlambergBernhard Friedrich Ernst
Julius
RunkelNassau[niet vermeld]kapitein der infanterie
van het
Nederlandsch-Oost-Indisch
leger
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsVeldeAdolfDiezNassau[niet vermeld]2e lt.-kwartiermeester
der militaire
administratie bij het
Nederlandsch
Oost-Indische leger
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsVoglerFriedrich Ludwig WilhelmWeilburgNassau[niet vermeld]off. van gezondheid 1e
kl. bij de militaire
geneeskundige dienst in
Ned. Oost-Indië
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsHeemskerck, vanDaniel Eduard Friederich
A. C. E.
DillenburgNassau[niet vermeld]2e luitenant der
infanterie bij het
Ned.-Indisch leger
Ned.-Indië naturalisatie
DetailsRösslerErnstWiesbadenNassau[niet vermeld]inspecteur voor het
boswezen in Ned.-Indië
thans met verlof hier te
lande
zich schrijvende Ernst
von Röessler
naturalisatie
DetailsMangerRudolph Heinrich Wilhelm
Carl
CaubNassau[niet vermeld]kapitein der infanterie
van het Ned.-Indisch
leger
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsHerbornFriedrichAlmoloyaMexico05-04-1865waarnemend tijdelijk
secretaris der Immigratie
Commissie te Bandjermasin
Bandjermasin
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsVaupelGeorg Heinrich HermannSchwerinMecklenbur[niet vermeld]lid der te Batavia
gevestigde firma Vaupel
en Comp.
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBlandus KaltofenTheodor Friedrich Gustav
Joh. M.
WarinMecklenbur20-12-1847gegageerd sergeant-majoor
bij het Ned.-Indisch
leger
Gombong (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSchwankFriedrich Heinrich
Christian
RaduhnMecklenbur23-11-1884adjudant-onderofficier
geweermaker
Medan (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBeusterCarl August ChristianRibnitzMecklenbur[niet vermeld]sergeant-majoor-schrijver
der infanterie bij het
leger in Ned. Indië
Ned.Indië naturalisatie
DetailsSeemannHermann Carl FriedrichRostockMecklenbur14-11-1890planterPematang Danau
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsBenqueFriedrich Carl Gottlieb
Wilhelm
LudwigslustMecklenbur12-06-1843koopmanPontianak, Borneo
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsWarneckeFriedrich August Theod.
Aug.
JennewitzMecklenbur08-01-1851koopmanSemarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsHagenHeinrich Friedrich AugustLenzMecklenbur10-10-1875detachementscommandant 1e
kl. bij de Gewapende
Politie
Tandjong Balei
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsTrilkAugust Johann HermannHagenow HeideMecklenbur4-5-1892hoofdinspecteur van
Politie
Amboina (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsHartmanPieterLuxemburgLuxemburg[niet vermeld]tijdelijk opziener b/d
kina-cultuur
Bandoeng (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsZelleLouis JosephLuxemburgLuxemburg[niet vermeld]2e luitenant der
infanterie bij het
Ned.-Indisch leger
Ned.-Indië naturalisatie
DetailsHemmerServaisHoltz gem. PerléLuxemburg06-03-1853haltechef bij de
Staatsspoorwegen op Java
Porrong (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsFlammangTheodoreGreiveldingenLuxemburg21-04-1878kasteleinWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBodevingNicolasPratz, BettbornLuxemburg18-1-1877zonderLeuwigadjah, Tjimahi
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsSchäferKarl Ernst HeinrichWissentrupLippe08-07-1893politie-opzienerKalisat (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsLöwis von of MenarReinhold Friedrich OttoRigaLetland10-11-1902planterLoeboek Pakam
(Ned.-Indië) *
datumnotatie
28-10/10-11-1902; woont
op de onderneming
naturalisatie
DetailsAntenJuliusRigaLetland29-7/10-8-1885tijdelijk waarnemend
electricien der 2e klasse
bij den Dienst der
Staatsspoor- en tramwegen
Meester-Cornelis
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsRamseyerEmile JohanRigaLetland22-10/3-11-1899koopmanBatavia (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsFrancisEmanuelAlape bij Cochinkust van M[niet vermeld]president van de Javasche
Bank
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSoykaHeinrich Karl MoritzVillachKärnten30-01-1894stuurmanWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
Pagina 9 of 371