Naturalisaties & Gelijkstellingen     Zoek

Achternaam
Voornamen
37021 records gevonden  (Totaal records:37021)
records per pagina
Pagina 1 of 371
Achternaam   Voornamen   Geboorteplaats   Geboorteland   Geboortedatum   Beroep   Woonplaats   Opmerkingen   Soort besluit  
DetailsMohrAlbertBremen[niet verm[niet vermeld][niet vermeld]Batavia (Ned.
Oost-Indië)
 naturalisatie
DetailsBauerChristian Adolph DiedrichBremen[niet verm[niet vermeld]koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsErdmannEduard JuliusBremen[niet verm[niet vermeld]koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsGörsJohann Joseph TheodorHamburg[niet verm04-07-1836zonder beroepBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsHeinekenFriedrich WilhelmBremen[niet verm[niet vermeld]koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKruthofferHeinrichFrankfort a/d Main[niet verm[niet vermeld]koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsHeydornErnst ChristophLübeck[niet verm[niet vermeld][niet vermeld]Cheribon (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsDolgeFriedrich WilhelmBremen[niet verm[niet vermeld]off. van gezondheid 1e
kl. bij de militaire
geneeskundige dienst in
Ned. Oost-Indië
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsSchmittFerdinand CarlFrankfort a/d Main[niet verm[niet vermeld]off. van gezondheid 1e
kl. bij de militaire
geneeskundige dienst in
Ned. Oost-Indië
Ned. Oost-Indië naturalisatie
DetailsSchotborghConstantinus WilhelmCuraçao[niet verm[niet vermeld]1e
luitenant-kwartiermeester
bij het
Nederlandsch-Indisch
leger
Ned.-Indië naturalisatie
DetailsMundtGustav Carl Friederich
Wilhelm
Hamburg[niet verm08-02-1845landbouwondernemerParakan-Salak
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsHasselbachWilhelm HeinrichBremen[niet verm24-05-1852administrateur van de
N.V.
"Cultuurmaatschappij
Poerbolinggo"
Poerbolinggo
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsBrandesJoachim PhilippHamburg[niet verm[niet vermeld]koopmanSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsDamnitzJohn Alexander CaesarHamburg[niet verm[niet vermeld]koopmanSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsHaaseCarl EmilBremen[niet verm[niet vermeld]zonder beroepSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsMiesegaesGerhard HermannBremen[niet verm[niet vermeld]koopmanSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSchäftleinCarl ConradFrankfort a/d Main[niet verm[niet vermeld]koopmanSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsScheiderEduardHamburg[niet verm[niet vermeld]apothekerSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsEngelkenFriederichBremen[niet verm[niet vermeld]officier van gezondheid
1e klasse
Soerakarta (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsStolzAbrahamOber-Buch-Buch am IrchelZwitserlan13-12-1840gegageerd
adjudant-onderoff.
meester geweermaker
Bandoeng (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsWijszEmilBernZwitserlan10-02-1845klerk bij het Departement
van Financiën in
Ned.-Indië
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBernardCharles JeanGenèveZwitserlan05-12-1876wnd. Directeur van
Landbouw, Nijverheid en
Handel
Buitenzorg (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsDuboisAntoineGenèveZwitserlan[niet vermeld]wnd. assistent-opzichter
bij de kunst- en
waterwerken te Lengkong
Lengkong (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsJunodPaul Arthur EdouardCourgevauxZwitserlan08-05-1881onderwijzerMagelang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsFrühAlbertMarweilZwitserlan11-01-1878sergeant-majoor-geweermakerMeester-Cornelis
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsMeisterHeinrichBenken kanton ZürichZwitserlan[niet vermeld]telegrafist 3e klasse bij
de
Gouvernementstelegrafen
in Ned. Indië
Ned.-Indië naturalisatie
DetailsChavannesMarc Eugène (ook Marie
Eugène)
VeveyZwitserlan[niet vermeld]administrateur v/h land
Ngrantjak residentie
Kadoe (Ned.-Indië)
Ngrantjak res. Kadoe
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsKieferConrad AlbertSolothurnZwitserlan04-10-1870boekhouder bij de
Djambi-Maatschappij
Palembang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKünzliPaul WaltherZürich-UnterstrassZwitserlan20-10-1892industrieelPladjoe (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBodmerJacob SebastianFischingenZwitserlan[niet vermeld]tijdelijk cipier van 's
lands gevangenis te
Pontianak
Pontianak (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsErbGustavOberwinterthurZwitserlan22-06-1894werkzaam bij het boswezenSalatiga (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSauseleChristianWergensteinZwitserlan[niet vermeld]adjudant-onderofficierSamarang (Ned.-Indië)kanton Graubündennaturalisatie
DetailsSchiferliChristianMalixZwitserlan16-04-1838magazijnmeester 2e kl.
der artillerie in
Ned.-Indië
Soerabaija (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsPfisterLudwig KarlBazelZwitserlan14-3-1887planterde onderneming
Soengei-Ijoe (Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsPreiswerkPeter MathiasUmikenZwitserlan24-11-1897analist bij de
Gemeentelijke
Waterleiding van
Palembang
Palembang (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsRudinWilhelmWyhlenZwitserlan16-2-1899planterde cultuuronderneming
Kedongdong te Pekalongan
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsGerberJohann FriedrichMaltersZwitserlan8-10-1896waterbouwkundig adviseur
bij de Nederlandsche
Handel Maatschappij
Batavia (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsBleikerKarlBubikonZwitserlan9-1-1903werkzaam in de culturesde onderneming Sinagar,
West-Java (Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsBalteraFrédéric LouisLa Chaux-de-FondsZwitserlan11-1-1906hoofdinstrumentmaker in
gemeentelijken dienst
Malang (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsBeckerAnton AugustUzwil, gemeente HenauZwitserlan9-4-1909technisch handelsbediendeBatavia (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsStrömGustafEksjöZweden24-10-1869eerste-luitenant bij het
Oost-Indisch leger
Kampen naturalisatie
DetailsEnglundIngegärd Emilia JosefinaUpsalaZweden30-8-1891verpleegsterPloso-Koedoes
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsGodewskiErvin HugoZagrzebZuidslavië3-4-1904tijdelijk waarnemend
middelbaar technisch
ambtenaar bij den Post-
Telegraaf en Telefoondien
Malabar (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsKreislerAlfred Reinhold MariaMarburgZuid-Slavi16-07-1888tijd. wnd. ingenieur bij
de post-, telegraaf en
telefoondienst in
Ned.-Indië
Bandoeng (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsFalkHugo August Karl WilhelmMaribor, vroeger MarburgZuid-Slavi25-11-1888administrateurKiara Roa Pengalengan bij
Bandoeng (Ned.-Indië)
dr.naturalisatie
DetailsUlrichManfredMariborZuid-Slavi6-10-1885tijdelijk waarnemend
ingenieur der eerste
klasse bij den Waterstaat
en 's Lands Burgerlijke
Weltevreden (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsSandrockTheodor ChristophBethanyZuid-Afrik28-02-1882bankdirecteurBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKesslerCurt Johann MaximilianCilliYoego Slav27-04-19022e stuurman bij de
Java-China-Japan Lijn
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKlimburgOttoBrckoYoego Slav18-07-18932e stuurmanWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsMeffertFranz JosephHirrlingenWürttember04-03-1881eerste commies bij de
dienst der Staatsspoor-
en Tramwegen
Bandoeng (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSchaibleGottliebReutlingenWürttember26-04-1889tijdelijk ambtenaarBandoeng (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsLiebKarl Albert HermannStuttgartWürttember21-05-1871koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsGlaserHeinrich Adolf OttoStuttgartWürttember03-03-1892administrateurBoekit Pajong
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsMontigelRudolfStuttgartWürttember10-12-1891tijd. burgerlijk
ambtenaar, belast met een
off.-betrekking b/d
Topografische Dienst
Weltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsStolzKarl WilhelmNeuenstadt a/KoclerWürttember28-01-1869koopmanWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSchollFranz Wolfgang FriederichSteinheimWürttember[niet vermeld]officier van gezondheid
1e kl. b/h Ned.-Indisch
leger
s-Gravenhage naturalisatie
DetailsFenderKarl GustavHochdorfWurtemberg19-5-1883adjunct-administrateur
der Europeesche
Onderofficiersvereeniging
"Ons Aller
Belang"
Bandoeng (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsSchraivogelViktorAufhofenWurtemberg19-11-1894boekhouderSoengei Penoeh
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsMaurenbrecherFrederik LouisBerbiceWest-Indië[niet vermeld]majoor, onder-directeur
der genie in de 1e
militaire afdeling in
Ned.-Indië
Java (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsFuldnerGeorg Friedrich Christian
Ludwig
MengeringhausenWaldeck[niet vermeld]waarnemend onderschout
voor de politie te
Makassar
Makassar (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsMogkCarl Wilhelm FriederichArolsenWaldeck[niet vermeld]officier van gezondheid
2e klasse
Samarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNissenJes EliusStrandelhjörnvroeger Pr26-2-1889houder van een technisch
bureau
desa Tjibeureum, Tjimahi
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsSchererLeopoldStanislauvoorheen O05-03-1885agent der Koninklijke
Paketvaart-Maatschappij
Donggala (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKimballWilliam EatonBostonVer. State[niet vermeld][niet vermeld]assistent-residentie
Krawang, Ned.-Indië
 naturalisatie
DetailsHillCharlesHallifax in Nova ScotiaVer. State[niet vermeld]suikerfabrikantSoerabaja (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsJasperMalcolm AvietBassoraTurks Arab[niet vermeld]koopmanSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsCavadiaJeanBuyukdereTurkije26-03-1887werkzaam in de culturesKali-Tengah (Ned.-Indië)wonende op de ondernemingnaturalisatie
DetailsWittichAlexander JuliusHocsaTsjechoslo13-1-1899technisch beambte bij de
Bataafsche Petroleum
Maatschappij
Bandjermasin, Borneo
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsBaudischRudolf AlfredMaffersdorfTsjecho-Sl11-10-1884tijdelijk directeur 2e
klasse bij het
Gevangeniswezen
Batavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsHolzerRobertZnaimTsjecho-Sl29-01-1889koopmanBatavia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsRotterJohann Wenzel NikolausMähr SchönbergTsjecho-Sl05-12-1884officier van Gezondheid
1e klasse
Batavia (Ned.-Indië)dr.naturalisatie
DetailsUrbancikKarlWitkowitzTsjecho-Sl20-10-1872technisch beambteMangani (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBreierRudolfSchmelzhütteTsjecho-Sl21-03-1884ambtenaarMuntok (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsStrachFranz JosefPressnitzTsjecho-Sl09-08-1871koopmanSemarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsVeitOtto SalomonReichenauTsjecho-Sl27-03-1889koopmanSoerabaia (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsMüllerAugust LudwigTeltschTsjecho-Sl03-08-1868in dienstbetrekking bij
de Billiton Maatschappij
Tandjong Pandan
(Ned.-Indië)
 naturalisatie
DetailsBauerfeindKarlEibenbergTsjecho-Sl03-06-1886procuratiehouderWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNetrwalHugo Georg MariaZaraTsjecho-Sl22-11-18932e officier bij de
Koninklijke Paketvaart
Maatschappij
Weltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsSchmidLothar AlfonsProssnitzTsjecho-Sl16-12-1896tijdelijk ingenieur bij
het veiligheidstoezicht
in Nederlandsch Indië
Weltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsKaltofenAlfred Edmund Franz JosefPrachatitzTsjecho-Sl07-06-1891officier van gezondheid
2e klasse
Merauke (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsNeumannFerdinand (Nandor)VarannoTsjecho-Sl11-03-1871koopmanthans Amsterdamvoorheen Batavia
(Ned.-Indië)
naturalisatie
DetailsFrankKarl AlexanderPessnitzTsjecho-Sl21-3-1895pianoleraarBandoeng (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsBlassKarelRipareTsjecho-Sl25-4-1892musicusBatavia (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsGamischKarlSchmiedebergTsjecho-Sl9-5-1889film-importeurSoerabaja (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsScholzeJosef KarlGrottauTsjecho Sl19-6-1897werkzaam bij de
Bataafsche Petroleum
Maatschappij
Nglobo (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsSzobcsikArthur LeopoldBellusTsjecho Sl7-12-1886planterMarihat (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsHullaKarl GottfriedElbe-TeinitzTsjecho Sl20-5-1889landmeterMeester-Cornelis
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsNeubergerdr. Johannes KarlPodersam, gemeente
Welchau
Tsjecho Sl13-12-1887chirurgSemarang (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsWeisserJosefHermsdorfTsjecho Sl25-7-1891adjunct-leider der
Klatensche
Cultuurbewaking
Delanggoe, Soerakarta
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsWeinkopfJohann Josef AloisTroppauTsjecho Sl20-4-1892burgerlijk ambtenaar,
dienstdiend officier bij
den Topografischen dienst
Batavia (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsKan BoschFrederik DavidPotchefstroomTransvaal17-06-1887adjunct-oudheidkundige
bij de oudheidkundige
dienst
Weltevreden (Ned.-Indië)dr.naturalisatie
DetailsHollemanWouterPotchejstroomTransvaal28-11-1885hoofdingenieur bij den
dienst van den Mijnbouw
Sawah Loento, Sumatra
(Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsSeigeKarl UlrichPoeszneckThüringen24-03-1880koopmanMedan (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsGunkelEugen Richard JuliusSondershausenThüringen11-10-1880procuratiehouderWeltevreden (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsMeiselKarl WilliGössnitzThüringen22-9-1890werkzaam in culturesde suikeronderneming
Bogokidoel (Ned.Indië)
 naturalisatie
DetailsEckardtKarl SiegfriedNischwitzThüringen2-11-1910werktuigkundigeBatavia (Ned.Indië) naturalisatie
DetailsWeychardtHeinrich FerdinandVillmarthans Prui[niet vermeld]kapitein der infanterie
van het Ned.-Indisch
leger
Benkoelen (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsMeineArnold Carl OscarBurgdorfthans Prui[niet vermeld]apothekerSamarang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsAdamLawrenceGalvestonTexas15-11-1854zonder beroepMalang (Ned.-Indië) naturalisatie
DetailsBarendAlbert NelliusParamariboSuriname13-09-1882arts bij de dienst
Volksgezondheid
Magelang (Ned.-Indië) naturalisatie
Pagina 1 of 371